Slimme transformaties

Digitalisering transformeert industrie op 8 wijzen

Smart Industry onderscheidt 8 belangrijke transformaties in de digitalisering van de industrie. Deze staan in de buitenring in het wiel van Smart Industry. Het gaat onder meer om foutloos (1) en flexibel (2) produceren, en het ontwikkelen van slimme producten (3) en slimme diensten (4).

Daartoe is het noodzakelijk dat bedrijven hun interne digitale huishouding op orde hebben (5) en dat ze hun verbinding met andere bedrijven verbeteren (6). Ook moeten medewerkers zich aanpassen aan de nieuwe digitale wereld (7). Tot slot zal de industrie door de digitalisering kunnen en moeten verduurzamen. (8)

Deze industrietransformaties worden gedreven door de technologie die in de oranje binnenring staat: robots en 3D printing, big data en de nieuwste communicatietechnologie zoals 5G en LoRa.

 

 

Transformatie 1

 • Foutloos produceren
 • Dankzij 100% controle op productieproces
 • Voorwaarde voor mass customization

Slim produceren (Advanced Manufacturing)

Slim produceren is foutloos produceren. Dat kan door elke stap in het productieproces voor 100% te controleren, waarbij datameting, -opslag, -analyse en machine learning worden met elkaar gecombineerd. Dankzij foutloze producten (zero defect) worden faalkosten geminimaliseerd.

Om foutloos te kunnen produceren, is zeer nauwkeurige apparatuur nodig (micro/nano-niveau) en dienen gegevens goed te worden bijgehouden (datalogging). Wanneer dat is gerealiseerd, is de volgende stap naar mass customization mogelijk omdat instel- en aanloopverliezen kleiner worden.

Lees verder

Transformatie 2

 • Snel steeds andere producten maken
 • Produceren op bestelling in plaats van voorraad
 • Maatwerk aan de prijs van massaproduct

Flexibel produceren (Flexible Manufacturing)

Bij flexibel produceren kan een fabriek steeds andere producten realiseren met de kortst mogelijke doorlooptijd. Dit kan om veel stuks gaan, maar ook om het produceren van kleine series en maatwerk enkelstuks voor de prijs van een massaproduct. Geproduceerd wordt op bestelling in plaats van op voorraad, en de levertijden zijn betrouwbaar en meestal kort.

Flexibel produceren vereist zero programming van robots en apparatuur, de inzetbaarheid van 3D-printing op grote schaal evenals first time right (geen aanloopverliezen).

Lees verder

Transformatie 3

 • Ingebouwde intelligentie
 • Digitaal verbonden
 • Zeer klantspecifiek

Slimme producten (Smart Products)

Slimme producten zijn producten die gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en digitaal met elkaar zijn verbonden. Ze zijn ontworpen op basis van minimale levensduurkosten in energie, materiaal en transport.

Slimme producten hebben ingebouwde intelligentie, eventueel met flexibele elektronica zodat ze met hun omgeving (gebruikers, maar ook remote beheerders) kunnen communiceren. Daarnaast zijn deze producten klantspecifiek (kapitaalgoederen) of zelfs ultra personalized (consumentenproducten). Ook zijn deze producten ontworpen voor hergebruik van componenten en flexibele (n=1) productie.

Lees verder

Transformatie 4

 • Extra diensten bij bestaand product
 • Nieuwe businessmodellen
 • Langer leven voor producten

Slimme diensten (Servizitation)

Bij slimme diensten gaat het om productleveranciers die zowel producten als diensten leveren of om organisaties die de verdienmodellen van hun serviceorganisatie hebben uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn diensten gekoppeld aan een fysiek product, leasediensten met bijbehorende financieringen van hardware producten en service-onderhoud op afstand.

Het leveren van zowel producten als diensten is steeds meer mogelijk door toepassing van bijvoorbeeld the Internet of Things (IoT), 5G en blockchaintechnologie. Hierdoor kan een leverancier die zelf hardware/software bouwt, beheert en onderhoudt, alles volgen. Ook de ontwikkeling van (digitale) platformoplossingen speelt een belangrijke rol, zoals de inzet van Artificial Intelligence voor voorspellend onderhoud.

Lees verder

Transformatie 5

 • Alle afdelingen en machines digitaal verbonden
 • Processen verlopen automatisch
 • Data optimaliseren processen

Digitale fabriek (Digital Factory)

Een digitale fabriek is intern digitaal en veilig verbonden: van kantoor, design, productie, logistiek tot onderhoud en beheer aan toe. Van alle producten, processen en apparatuur is een digitale twin beschikbaar van/voor ontwerp, visuele- (AR/VR) en procesmodellering, simulatie, control, onderhoud en beheerregistratie. Dankzij verzamelde data en Artificial Intelligence verlopen (steeds meer) processen automatisch.

Naast de CAD-versie van een object zijn ook Big Datamanagement, IoT-koppelingen en data storage (proces- en onderhoudsdata) van belang. Met al deze digitale modellen, data en koppelingen is het mogelijk de toestand van een fabriek te bewaken, te optimaliseren en veranderingen te stimuleren.

Lees verder

Transformatie 6

 • Digitaal verbonden met andere bedrijven
 • Sneller en foutloos leveren
 • Cybersecurity noodzakelijk

Digitale ketens (Connected factory/factories)

Nederlandse bedrijven die digitaal zijn verbonden en cybersecure data kunnen uitwisselen, vormen een digitale keten. Offertes, tekeningen, orders, transportinformatie, rekeningen, productie- en kwaliteitsdata vanuit machines zijn digitaal geïdentificeerd/beschreven conform open industrie-standaarden en veilig worden uitgewisseld.

Cybersecurity, IoT-koppelingen, maar ook de inzet van glasvezelverbindingen en 5G maken dit mogelijk, maar vergen wel de juiste juridische contracten (copyrights on sensor data, databankwet, privacywetgeving, gebruiksrechten op software in equipment).

Lees verder

Transformatie 7

 • Gebruik gerecycleerde producten
 • Eigen producten geschikt voor recyclage
 • Enkelstuks voorkomen overbodige productie

Duurzame fabriek (Sustainable Factory)

Hierbij gaat het om zo zuinig mogelijk werken met het oog op energie- en materiaalverbruik. Bedrijven die op deze manier produceren, maken gebruik van duurzame energie en (recycled/refurbished) materialen. Daarnaast zijn de geproduceerde producten zoveel mogelijk geschikt voor re-use/refurbishing/recycling.

Er is een relatie met het total life-cycle ontwerp van slimme producten en slimme diensten evenals met flexibel produceren. Dit omdat een flexibele fabriek die in staat is om enkelstuks te produceren, als duurzame fabriek op termijn ook in staat moet zijn om het product in omgekeerde volgorde weer te disassembleren in de meest herbruikbare componenten.

Lees verder

Transformatie 8

 • Motiveert jong en oud personeel
 • Ondersteuning door technologie
 • Mensen dankzij technologie langer inzetbaar

Slim werken (Smart Working)

Slim werken houdt in dat werknemers maximaal worden ondersteund door technologie die ze begrijpen en waarvoor ze, indien nodig, training hebben gehad en die ze productiever maakt en gezond houdt. Dit noemen we mensgerichte technologie. Denk aan exoskeletten en cobots die zware, vieze en gevaarlijke klussen lichter, schoner en veiliger maken en aan ondersteuning met Augmented Reality en Virtual Reality om complexe handeling foutloos uit te voeren. Of aan robots en machines die intuïtief te bedienen zijn.

Dankzij deze technologie zijn mensen eerder en langer inzetbaar. Het zorgt ervoor dat ze waarde in hun werk vinden en er meer lol in hebben. Tegelijk maakt het een grote arbeidsmarkt beschikbaar voor een industrie die schreeuwt om werknemers. En het maakt de bedrijven competitiever. Ook de organisatorische aspecten van de inzet van technologie.

Lees verder