Technologie

Welke technologieën horen bij Smart Industry?

Om een productieproces te digitaliseren, kunnen allerlei soorten technologie worden toegepast. Hieronder vindt u een overzicht van technologieën die vaak worden gebruikt bij transformaties naar een smart industry.

Big data

Big data is de verzamelnaam voor alle digitale gegevens die via diverse stromen en in verschillende vormen binnenkomen. Door deze gegevens te analyseren, kunnen nieuwe inzichten ontstaan op basis waarvan u zakelijke beslissingen kunt nemen.

De hoeveelheid beschikbare data is enorm en groeit voorlopig nog door. Dat komt vooral doordat we steeds meer data krijgen uit het groeiende aantal apparaten met een sensor, zoals smartphones, tablets, machines, toegangspoortjes, camera’s en voertuigen. Dankzij steeds krachtiger computers is het mogelijk om data steeds sneller – en dus goedkoper – te analyseren. Bovendien zijn gegevens dankzij die snelheid tegenwoordig vaak real-time beschikbaar.

Betrouwbaarheid van de data is uiteraard belangrijk, maar dat geldt ook voor de analysemethode, zeker wanneer er strategische beslissingen mee worden gemaakt. Bij het combineren van big data is er bijvoorbeeld een risico dat verkeerde gegevens worden gekoppeld, waardoor appels met peren worden vergeleken. Er kunnen verkeerde conclusies ontstaan wanneer een correlatie per abuis wordt aangezien voor een causaal verband. Houd er ook rekening mee dat het kan gebeuren dat bepaalde gegevens of vergelijkingen niets zinvols opleveren.

Bekijk het stappenplan

De cloud

Er zijn verschillende manieren om data digitaal te verwerken en op te slaan. Tegenwoordig worden gegevens vaak ‘in de cloud’ opgeslagen. Dat betekent dat de gegevens worden opgeslagen op een plaats – doorgaans een extern computernetwerk dat niet in het bedrijf staat – die via een internetverbinding toegankelijk is.

Opslaan in de cloud kan soms goedkoper zijn dan zelf opslagcapaciteit in het bedrijf plaatsen. Het heeft ook bepaalde voordelen op het gebied van veiligheid – de gegevens zijn bijvoorbeeld niet in hetzelfde pand opgeslagen – maar er zijn ook bepaalde risico’s, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe aanbieders van opslagcapaciteit.

Meer over de voor- en nadelen van data opslaan in de cloud.

Internet of things (IoT)

Steeds vaker kunnen machines, apparaten, systemen en producten verbinding maken met internet. Hierdoor ontstaat een netwerk van apparaten, dat ook wel het internet of things (IoT) wordt genoemd, ofwel het internet der dingen. Dankzij de internetverbinding is het mogelijk om gegevens uit te wisselen die worden verzameld met ingebouwde sensoren, of om apparaten op afstand bedienen met bijvoorbeeld een smartphone of tablet.

Door de gegevens die apparaten genereren te analyseren, is het mogelijk om bijvoorbeeld heel gericht activiteiten en processen te optimaliseren, of om het onderhoud van machines mee te plannen. ‘Slimme’ machineonderdelen die sensoren en een internetverbinding hebben, kunnen zelf laten weten wanneer ze aan vervanging toe zijn. Het is zelfs mogelijk dat reserveonderdelen automatisch worden besteld. Zo kunt u op noodzakelijk onderhoud anticiperen, en hoeft u als ondernemer niet meer te wachten tot een apparaat ermee ophoudt.

Er ontstaan ook mogelijkheden voor nieuwe productfuncties, digitale diensten en nieuwe verdienmodellen. Als ondernemer kun je nieuwe serviceconcepten bedenken of producten op leasebasis verkopen; dit fenomeen heet ook wel servitization. Dankzij IoT kun je direct en continu contact met je klant hebben, wat een mooie kans biedt om de relatie verder te verbeteren.

De technologie ontwikkelt zich snel en wordt zowel krachtiger als goedkoper – zowel in aanschaf als in gebruik. Dat maakt het gebruik van IoT steeds interessanter voor het mkb. Wie hiervan gebruik wil maken, doet er verstandig aan om ook rekening te houden met consequenties op het gebied van veiligheid (bescherming tegen bijvoorbeeld hackers), privacy en afhankelijkheid van technologie.

Bekijk het stappenplan

Kunstmatige intelligentie (KI, of AI) en machine learning

Kunstmatige intelligentie (ook wel afgekort als KI of het Engelse AI) wordt in de productie-industrie onder meer toegepast in de vorm van systemen die in staat zijn om zelf hun werking aan te passen op basis van gegevens over processen waarmee ze actief zijn. Anders gezegd: een apparaat leert van zijn eigen omgeving en gaat daardoor slimmer werken. Dit wordt daarom ook wel ‘machine learning’ genoemd.

Hoe slim een systeem kan worden dankzij kunstmatige intelligentie hangt af van hoe het is geprogrammeerd, oftewel: op basis van welke algoritmes het systeem werkt. Hoe meer je aan een machine kunt overlaten, hoe efficiënter een proces in theorie kan worden. In de praktijk kan dit behoorlijk complex zijn. Door de ontwikkeling van bijvoorbeeld deep learning en kunstmatige neurale netwerken kan het voor mensen steeds ingewikkelder worden om te begrijpen wat er in de machine gebeurt.

Kunstmatige intelligentie biedt enorme kansen, en wordt wel gezien als een van de ontwikkelingen met in potentie de meest ingrijpende consequenties. Er zijn diverse nieuwe toepassingen, waarvan de impact op de maatschappij nauwelijks is te overzien.

Robotica

Hoewel robots al heel lang aanwezig zijn in de industrie, worden ze steeds belangrijker. Dat komt doordat robots steeds meer kunnen en steeds geavanceerder kunnen worden aangestuurd. Voorheen stonden robots achter hekken zonder interactie met mensen, maar nieuwe generaties werken juist met mensen op de werkvloer samen. Robotisering biedt mogelijkheden om processen te versnellen of door efficiency goedkoper te maken, en om zware of gevaarlijke taken van personeel over te nemen. Investeringen kunnen dus heel aantrekkelijk zijn, maar houd er rekening mee investeringen in robotisering ook investeringen in uw personeel vergen: zij moeten immers in staat zijn om met de robots te werken.

Internationaal gezien loopt Nederland voorop, dus wanneer u overweegt om in robotica te investeren, zijn er volop mogelijkheden om u grondig te oriënteren. Kijk bijvoorbeeld op de pagina Fieldlabs of lees hier meer over andere initiatieven in Nederland:

Robotics

Blockchain

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt om transacties uit te voeren, waarbij de gegevens van de transactie transparant en decentraal worden vastgelegd – decentraal wil zeggen: verdeeld over verschillende computers in het netwerk – en bijgehouden via een digitaal grootboek. Blockchain is bekend is geworden als de technologie achter het digitale betaalmiddel Bitcoin. Er zijn ook niet-financiële toepassingen mogelijk, zoals het uitwisselen van data met verschillende partijen, waarbij Blockchain onder meer voor een veiligheid en transparantie zorgt.

De technologie is nog relatief jong en sterk in ontwikkeling. Om nieuwe toepassingen makkelijker mogelijk te maken, worden er onder meer standaards voor uitwisseling ontwikkeld. Wilt u hier meer over weten, kijk dan hier:

Blockchain

Foutloos produceren dankzij goede interoperabiliteit

Hoe meer industriële processen worden geautomatiseerd, hoe belangrijker het wordt om de onderlinge samenhang van de processen goed te beheren. Industriële installaties worden steeds vaker op afstand bestuurd. De processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak veiliger. Doordat fouten worden voorkomen, gaan de faalkosten omlaag.

Hiervoor is het belangrijk dat de verschillende systemen in het productieproces goed met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Dat wordt ook wel interoperabiliteit genoemd. Om knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen, helpt het om eenduidige afspraken te maken en definities te bepalen, en gestandaardiseerde modellen en specificaties te gebruiken. Verondersteld wordt dat hiermee 80% van de knelpunten alle marktsectoren kunnen worden voorkomen.

Wilt u meer weten over hoe u foutloos kunt produceren? Kijk dan hier:

Industrial-automation

3D-printen

3D-printen, ook wel additive manufacturing genoemd, maakt het in potentie mogelijk om kleinschalige of maatwerkproducten kostenefficiënt te produceren. De mogelijkheden zijn veelbelovend, maar veel technieken moeten nog worden doorontwikkeld voordat ze op industriële schaal kunnen worden toegepast. Kijk bijvoorbeeld eens bij de Fieldlab 3D Makers Zone voor toepassingen: www.3dmakerszone.com.

Doordat normen voor 3D-printen nog in de kinderschoenen staan, zijn fabrikanten huiverig om de techniek op grote schaal toe te passen. Ze hebben immers geen referentiekaders voor kwaliteitsvereisten en veiligheid van 3D-geprinte producten. Om een wildgroei aan normen te voorkomen, werken instituten als ISO en ASTM momenteel samen bij het vastleggen van een begrippenlijst en van normen voor 3D-printprocessen.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier:

Additive-manufacturing