Stappenplannen

Breng Smart Industry in de praktijk

1. Ondernemen met big data

Met big data kunt u op veel verschillende manieren waarde creëren. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van producten of bedrijfsprocessen, of op basis van data-analyse voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft. Smart Industry ontwikkelde een stappenplan om helder te krijgen welke waarde u kunt toevoegen met data.

2. Ondernemen met internet of things (IoT)

Voor ondernemers biedt het internet of things veel kansen. De technologie wordt immers steeds goedkoper, zuiniger en laagdrempeliger. Maar hoe zijn de IoT-kansen te vertalen naar uw organisatie, product, dienst of businessmodel? Dit stappenplan van Smart Industry helpt bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden, en laat zien hoe u een eerste aanzet kunt maken voor uw eigen IoT-systeem, inclusief praktische zaken als samenwerken en financiering.

3. Nieuwe businessmodellen ontwikkelen

Inspelen op klantwensen is essentieel voor een bedrijf, maar daar hoeft uw ambitie niet bij op te houden. Met digitalisering en nieuwe technologie kunt u de verwachtingen van uw klant overtreffen! Denk bijvoorbeeld aan service of onderhoud op afstand, slimme adviezen met machine learning software, diensten gekoppeld aan een fysiek product, circulaire oplossingen en pay per use in plaats van bezit.

Stel uzelf deze vragen:

  • Waarmee verdient uw bedrijf of keten zijn geld over drie jaar?
  • Bij welk percentage van uw klanten overtreft u de verwachtingen met een unieke propositie?

Ontdek de stappenplannen in het Go Smart Industry Kansenkompas

4. Stappenplan data delen

FME Advocaten heeft een gratis samenwerkingsovereenkomst ‘Dare-2-Share’ opgesteld met input van onder meer TNO, NL ICT, Siemens en Thales. Ondernemers kunnen deze gebruiken om in de fase van ‘samenwerking in innovatie’ – waarbij data wordt gedeeld tussen grote en kleine bedrijven – op een eerlijke en betrouwbare manier afspraken vast te leggen.

Door op de link te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en de disclaimer. Meer info via info@smartindustry.nl.

5. Stappenplan digitalisering financieren

Als u overweegt om uw bedrijf verder te digitaliseren, kan het zijn dat u de benodigde investeringen moet financieren. Mogelijk vergt het een combinatie van financieringsvormen om tot het totale bedrag te komen. Uw investering kunt u bijvoorbeeld voor de ene helft uit lopende exploitatie financieren, en voor de andere helft met crowdfunding.

Meer over financieringsmogelijkheden:

6. Vormen van financieringen

Elke financieringsvorm heeft voor- en nadelen. Verdiep u goed in de voorwaarden en ga na of een financieringsvorm bij u en uw onderneming past.

Risicokapitaal vaak onderdeel van financieringsmix

De ervaring leert dat de financiering van innovaties meer onzekerheid met zich meebrengt dan financiering van ‘reguliere’ bedrijfsplannen. Aan de ene kant lopen investeerders meer risico. Er zijn vaak geen harde cijfers die aantonen dat de innovatie winstgevend is. Aan de andere kant kan de innovatie leiden tot (explosieve) groei bij het bedrijf. Dat is juist aantrekkelijk voor investeerders. Vanwege het hogere risico bij grote innovaties is risicokapitaal vaak onderdeel van de financieringsmix.

Bij risicokapitaal kopen investeerders aandelen in uw bedrijf en worden daardoor mede-eigenaar. Een speciale vorm van risicokapitaal is de achtergestelde lening. Dat is een lening zonder zekerheden of onderpand. Bij een faillissement is de verstrekker van de achtergestelde lening als laatste schuldeiser aan de beurt. Verstrekkers van risicokapitaal zijn: informal investors (business angels, vaak geslaagde ondernemers die graag investeren in ander ondernemers), durfkapitalisten, participatiemaatschappijen (ook wel private equity genoemd) en speciale fondsen.

Vormen

De volgende financieringsvormen kunt u inzetten voor uw innovatie. Hoe relevant een financieringsvorm voor u is, hangt sterk af van het bedrag dat u nodig heeft.

Tips bij externe financiering

  • Vraag u telkens af of en hoe de innovatie bijdraagt aan de waardestijging van uw bedrijf. Leg dit vast in uw aanvraag.
  • Let op de verhouding tussen de looptijd van de financiering en de besteding van de financiering. Ook dit legt u vast in uw aanvraag.
  • Een goede voorbereiding verhoogt de kans op succes aanzienlijk. Dat zegt een financier namelijk veel over uw gedegenheid als ondernemer.
  • Maak voldoende tijd vrij om de aanvraag voor te bereiden. Voorkom dat uw financier voor de hand liggende vragen moet stellen.
  • Schakel indien nodig een onafhankelijke adviseur in bijvoorbeeld vanwege de omvang, complexiteit en het type partij waar u mee te maken heeft.

Financiering voor start-ups

Hebt u een start-up? Gebruik dan de Startupbox als hulpmiddel om financiering te vinden. Denk dan aan:

7. Produceren in lagelonenlanden of in Nederland?

Produceren in lagelonenlanden vanwege de lage kosten is niet meer vanzelfsprekend, want klanten hechten steeds meer belang aan kwaliteit, snelheid en flexibiliteit. Het terughalen van productie naar Nederland heet ook wel reshoring. Vragen die hierbij van belang zijn:

  • Reshoren of offshoren: hoe neemt u een zorgvuldige beslissing?
  • Hoe kunt u in Nederland kostenefficiënt en slim produceren?
  • Welke ondersteuning is er beschikbaar bij de keuze voor reshoring?

Deze vragen worden beantwoord in de publicatie ‘Produceren in Nederland of in lagelonenlanden?’, daarnaast vindt u hierin ook een handige beslisboom en een stappenplan:

Stappenplan