Op 13 december heeft de Stuurgroep Smart Industry aan Techport de status van Smart Industry Fieldlab toegekend. Techport is daarmee het 32e Smart Industry Fieldlab. Het Fieldlab Techport heeft de ambitie om real time data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productiedata en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie van data –en daarmee sturing- in de procesindustrie te realiseren: het onderhoud van installaties wordt 100% voorspelbaar en de koppeling met productie-data en kwaliteitscontrole leidt tot een optimale inzet van productiemiddelen met een maximale output tegen minimale kosten.

Hiervoor wordt in de periode 2018-2025 vanuit de IJmond een ecoysteem van producenten (assetowners), leveranciers (onderhoudsbedrijven, ict bedrijven) en kennisdragers (universiteiten, mbo-instellingen, koepelverenigingen) opgezet, die collectief en structureel kennis op bouwen op de thema’s Smart Maintenance en Smart Asset Management.

Daarnaast zal van uit het ecoysteem ingezet worden op het ontwikkelen van nieuwe business modellen en zullen opleidingsmodules worden ontwikkeld met strategische, tactische en operationele doelen. Het Fieldlab is ingericht rond uses cases, een proefopstelling (met control room) en valorisatie programma’s op het gebied van opleiden (bewustwording en kennisopbouw op strategisch, tactisch en operationaal niveau) en business innovation. De eerste use case is de Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel. Het Fieldlab trekt zeer nauw op met het Fieldlab Campione.

Meer informatie over het Fieldlab vindt u hier.