Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 14 december 2017 heeft staatssecretaris Mona Keijzer het belang van digitalisering voor Nederland benadrukt. Keijzer: “Technologie is de grootste motor van onze economische welvaart. Alle landen die voorop liepen met de toepassing van nieuwe technologie, lopen ook voorop in welvaart.” Zij gaf daarbij aan dat dit niet vanzelf gaat en dat we moeten investeren in mensen, bij- en omscholing en een uitmuntende digitale infrastructuur.

Een week voor deze begrotingsbehandeling heeft voorzitter Team Smart Industry Ineke Dezentjé Hamming de nieuwe staatssecretaris bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en meest urgente knelpunten. Ineke Dezentjé Hamming is positief over de aandacht voor digitalisering.

Nationale Digitaliseringsstrategie

Bij het verschijnen van het regeerakkoord heeft de industrie aangegeven dat digitaal leiderschap nodig is om Nederland techproof te maken. Juist nu de economie goed draait moeten we de kansen van digitalisering verzilveren. Daarvoor is coördinatie nodig. Wij zijn dan ook positief over het voorstel van de staatssecretaris om samen met de bewindslieden van Justitie en Veiligheid (cybersecurity), Binnenlandse Zaken (digitale overheid), Onderwijs (digitale geletterdheid) en VWS (digitalisering in de zorg) te komen tot een Nationale Digitaliseringstrategie. Hierbij zullen ook ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties betrokken worden. Voorzitter Team Smart Industry Ineke Dezentjé Hamming is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek dat staatssecretaris Keijzer hierover begin volgend jaar organiseert in aanloop naar een digitale top later dat jaar.

Smart Industry

Op 5 februari wordt de Implementatieagenda 2018-2021 gepresenteerd op het Jaarevent Smart Industry. In het debat heeft de staatssecretaris aangeven dat de nieuwe technologieën die in de Fieldlabs worden ontwikkeld, ook van belang zijn voor de groei van het midden- en kleinbedrijf. Ook wordt er bij de Fieldlabs aandacht besteed aan het hand in hand gaan van de technologische ontwikkelingen met de vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking en de veiligheid van data, zodat de industrie die veilig en betrouwbaar kan delen. Inmiddels zijn er in Nederland 32 Fieldlabs actief. Klik hier voor een volledig overzicht en meer informatie over de Fieldlabs.