Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering en digitalisering kunnen vanaf nu terecht bij SMITZH – Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Acht Fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, MRDH, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben de handen ineengeslagen en dit loket opgericht.

Antwoord voor ondernemers
SMITZH is een ambitieus en tegelijkertijd laagdrempelig programma. Net als de smidse van vroeger, kunnen ondernemers met al hun vragen over automatisering, digitalisering van productie en ketenintegratie terecht bij deze hypermoderne smidse.

Zij krijgen snel en gericht antwoord onder meer door de samenwerking met de Fieldlabs waarin alle technologieën vertegenwoordigd zijn: 3D-printing en IoT (RAMLAB), lasrobots (Duurzaamheidsfabriek Dordrecht), robotisering en artificial intelligence (RoboHouse, CADC in oprichting), Big Data (Big Data Innovatie Hub), sensoriek (Dutch Optics Centre), digitale productie (Digital Factory for Composites) en AR/VR (Dutch Growth Factory).

Sterke regio en concurreren op wereldniveau
Naast technologie is er veel aandacht voor bewustwording over Smart Industry; strategievorming inclusief business cases en business modellen, en ontwikkeling van vaardigheden. Er starten projecten op het gebied van inclusieve technologie die moeilijke taken makkelijker uitvoerbaar maakt. Belangrijk, want in sommige innovatieve sectoren is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Andere redenen voor bedrijven om interesse te hebben voor SMITZH zijn de snelgroeiende vraag bij hun klanten, vaak ook voor grotere series, en de internationale concurrentie die zich snel ontwikkelt.

SMITZH heeft een MRDH bijdrage van € 750.000 gekregen. Deze bijdrage maakt het mogelijk om vanaf januari 2018 een aantal pilotprojecten te laten starten, terwijl er ondertussen gewerkt wordt aan de doorontwikkeling naar het definitieve programma van 50-60M met een financieringsstrategie gericht op bedrijven, EU, kennisinstellingen, regionale en nationale overheden.

Het programma staat open voor alle maakbedrijven, -clusters en innovatiedistricten in de regio. Met o.a. de accountmanagers van de verschillende gemeenten worden komend jaar verschillende activiteiten georganiseerd om de mogelijkheden die dit programma ondernemers biedt onder de aandacht te brengen. Vervolgacties worden gericht gekoppeld aan één of meerdere werkpakketten van SMITZH. Er zijn binnen het programma vouchers beschikbaar die deze activiteiten bij cofinanciering vanuit een bedrijf kunnen ondersteunen.

Lees hier meer informatie over het nieuw loket.