High Tech maakindustrie

In 2017 wordt het eerste deel van het Innovatieprogramma Hightech Systemen & Materialen uitgerold, waarvan de programmalijn Smart Industry (slimme productiefaciliteiten, fabriek van de toekomst) een belangrijk onderdeel vormt. In Noord Brabant wordt hier concreet invulling aan gegeven door een “manufacturing campus” (Brainport Industries Campus) met unieke gedeelde faciliteiten voor de high tech maakindustrie te gaan realiseren. De start van de bouw van BIC is voorzien in Q4 2017. In de ‘Fabriek van de Toekomst’ komen verschillende faciliteiten, gericht op Technologie, Mens, Samenwerking en Markt & Internationalisatie samen. De impact van BIC en het realiseren van het project Fabriek van de Toekomst komt tot uitdrukking in een directe toename van het concurrentievermogen van bedrijven in de gehele keten van OEM-ers tot toeleveranciers van diensten en materialen.

Circa 70 bedrijven en kennisinstellingen waaronder TU/e, TNO, Fontys, Avans en Summa College/Teclab starten tevens in Q4 2017 een zevental strategische innovatieclusters en ontwikkelactiviteiten in de periode 2017-2020 op het gebied van Smart Industry. Deze fieldlabs’, onderdeel van het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst zijn tevens verbonden met de nationale Smart Industry agenda en gaan inhoudelijk over Flexible manufacturing (inzet van robotica), Multi materiaal 3D & metal additive manufacturing (industrieel 3D printen), virtual prototyping & model based software, (high tech software cluster) en geavanceerde productie logistiek.

In samenhang en door concentratie van activiteiten op de Brainport Industries Campus wordt een faciliteit gecreëerd waar opleiden, trainen, onderzoek, experimenteren, demonstreren, ontwikkelen, testen en proefproductie gebundeld plaatsvindt. Smart Industry in Brabant wordt daarmee integraal opgepakt & aangejaagd. Er vindt zowel samenwerking plaats tussen ketenspelers als tussen overheid, onderwijs en ondernemingen.

http://www.brainportindustriescampus.com/
http://www.brainportindustries.com/nl/berichten/groen-licht-voor-innovatieve-campus
http://www.sdkvastgoed.nl/projecten/in-ontwikkeling/bic/

 

Programma’s en projecten gerelateerd aan Smart Industry in Regio Zuid

Virtual & Augmented Reality

Analisten voorspellen dat virtual reality (VR) en augmented reality (AR) in 2017 massaal doorbreken. In de consumentmarkt en bij zakelijke toepassingen. Maar klopt dit eigenlijk wel? Wat is precies VR of AR? En is het een hype of een serieuze business? De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) ging het afgelopen jaar op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Wij delen ons onderzoek in dit online rapport, dat we regelmatig bijwerken op basis van nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Meer informatie


Smart tooling

Smart Tooling ontwikkelt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatieve roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Deze prototypes van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter maken. De ontwikkeling gebeurt in 6 tot 8 op te richten innovatieclusters via samenwerking met kennisinstellingen en 2 grote spelers in de procesindustrie. De kennisinstellingen voorzien in kennis ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële testomgeving.

Meer informatie


Smart Systems

De wereld raakt steeds meer connected. Smart Systems en Internet of Things (IoT) zijn de komende jaren economische drivers met een grote maatschappelijke en sociale waarde. Het OP-Zuid project Smart Systems is een aanjaagprogramma op basis van verbinden en versterken met praktische demonstratieprojecten die de technologische “fingerprint” van het smart systems ecosysteem in de regio compleet maken. Een nieuw Digital Experience fieldlab, gekoppeld aan Philips Innovation Services maakt experimenteren, demonstreren en produceren mogelijk.

Meer informatie


Jheronimus Acadamy of Data Science

The Brabant region has a long tradition of innovation built on collaboration. A new and unique initiative that fosters this tradition is the Jheronimus Academy of Data Science. Within this initiative two universities (Tilburg University and Eindhoven University of Technology) from Brabant, the province of Brabant and the city of ‘s-Hertogenbosch have joint forces around big data. There are many reasons for doing so. Experts consider big data as being the ‘black gold’ of the future that opens up the way to innumerable new business opportunities and new jobs in the region.

Meer informatie


Printed Electronics

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van de technologie die het printen van elektronica mogelijk maakt. Het printen van elektronica op een flexibele ondergrond resulteert in een grote mate van vormvrijheid, lagere kosten en veel toepassingsmogelijkheden waaronder “smart packaging solutions”. Daardoor zal geprinte elektronica veel toepassingen vinden in verschillende sectoren, waaronder Healthcare en Logistiek, wat zal leiden tot een wereld die gezonder, veiliger, eenvoudiger en slimmer is. De komende jaren zal de Printed Electronics (PE) sector zich sterk ontwikkelen tot een volwassen wereldwijde markt met een verwachte omvang van 200 miljard euro in 2025.

Om de Printed Electronics sector tot industriële bloei te brengen, is het van belang dat de spelers in de keten meer gaan samenwerken dan nu het geval is. Dit kan door de spelers te organiseren in een innovatief ecosysteem. Het PE ecosysteem in Zuid-Nederland heeft alles in zich, om zich te positioneren als dominante speler in deze industrie. De regio heeft met het Holst Centre, als speler met wereldfaam op het gebied van R&D, een voorsprong op de rest van de wereld. Deze voorsprong moet nu benut worden, door de ontwikkelde technologie en producten naar de markt te brengen. Het triple helix ecosysteem maakt dit mogelijk in deze regio, waarin een groot aantal ondernemingen, aangevuld met kennisinstellingen en overheden, gezamenlijk alle facetten van de PE supply chain afdekken.

Meer informatie

https://www.bom.nl/projecten/printed-electronics
http://www.stimulus.nl/opzuid/project/printed-electronics/