Het Fieldlab Sociale Innovatie richt zich op de skills ontwikkeling van de zittende beroepsbevolking en op de organisatie van bedrijven. Het Fieldlab is het initiatief van FNV, CNV, TNO, FME en het ministerie van SZW. Het is een nationaal programma dat samenwerkt met onder meer de overige Fieldlabs. Het Fieldlab richt zich op de volgende thema’s:

A. Ontwikkeling van leerrijke werkomgevingen binnen bedrijven
B. Ontwikkeling van skillslabs binnen Smart Industry Fieldlabs
C. Mens machine interactie/robotisering
D. Teamsamenwerking bij een overvloed aan data
E. Regionale samenwerking

 

A. Ontwikkeling van leerrijke werkomgevingen binnen bedrijven & B. Ontwikkeling van skillslabs binnen Smart Industry Fieldlabs

Op dit moment wordt gewerkt aan een groot meerjarig project waarin thema’s Ontwikkeling van leerrijke werkomgevingen binnen bedrijven en de ontwikkeling van skillslabs binnen Smart Industry Fieldlabs worden opgepakt.

In de technologisch georiënteerde Fieldlabs wordt gewerkt aan de implementatie van Smart Industry toepassingen zoals bijvoorbeeld preventief onderhoud, flexibel produceren, 3D printing, en datadeling in de keten etc. In verschillende Fieldlabs wordt al gewerkt aan skills, maar we willen dit nog veel meer versterken. Want technologie zonder mensen die daar mee om kunnen gaan leidt niet tot succes. Elk Fieldlab zou ook een Skillslab moeten zijn. Daarin worden Innoveren, Werken en Leren bijeengebracht. De ontwikkeling van een meer geïntegreerd ecosysteem is om meerdere redenen van belang.

  • De meeste Fieldlabs zien het vraagstuk van de skills ontwikkeling van medewerkers (zowel de ‘specialisten’ als de ‘gebruikers’) wel, maar worstelen met een goede vormgeving van de rol van leren en skills ontwikkeling in het grotere geheel.
  • Smart Industry is niet een ‘ding’ dat je kunt ‘toepassen’, het is een leerproces op bedrijfsniveau om uit te vinden op welke manier je met welke combinatie van nieuwe technologie en medewerkers daadwerkelijk geld kunt verdienen.
  • Vroegtijdige betrokkenheid van gebruikers (lees medewerkers) en beoordeling van eventuele gevolgen voor strategie, proces en skills is bepalend voor de ontwikkelsnelheid van Smart Industry. De medewerker wordt nog onvoldoende benut bij de noodzakelijke kritische reflectie op voor- en nadelen van digitalisering en robotisering.

Om te komen tot meer geïntegreerde innovatieve ecosystemen zijn een drietal bewegingen nodig. De eerste noodzakelijke ‘beweging’ is het koppelen van technologische Fieldlabs en Skillslabs. De tweede noodzakelijke ‘beweging’ is het verbinden van Fieldlabs en Skillslabs met de ambities van de dragende bedrijven en de derde is het betrekken van een veel grotere groep van medewerkers bij Smart Industry en de toepassing daarvan in hun bedrijf. Het zijn de bedrijven en de medewerkers die daadwerkelijk aan technologische, sociale en economische innovatie moeten vormgeven.


Figuur 1: van losse acties naar een geïntegreerd ecosysteem

Het ideaalbeeld van een geïntegreerd ecosysteem is: engineers en onderzoekers die gezamenlijk met studenten, docenten en medewerkers van bedrijven, op basis van de behoeften en vragen van bedrijven, werken aan innovatieve oplossingen en toepassingen van nieuwe technologie, die daadwerkelijk bijdragen aan het economische succes van bedrijven en aan de kwaliteit van het werk en de ontwikkeling van medewerkers.

Binnenkort volgt meer informatie over dit project. Meer weten? Neem contact op met Smart Industry via  info@smartindustry.nl.