Internationale samenwerking

Smart Industry houdt niet op bij de landsgrenzen. Een brede Europese ontwikkeling van slimme industrie is van een grote betekenis voor het toekomstige concurrentievermogen van de Europese – en dus ook de Nederlandse – industrie.

Om goed te kunnen inspelen op die internationale ontwikkelingen is binnen Smart Industry de werkgroep Internationaal opgericht. Deze richt zich op drie terreinen: bilaterale contacten met landen, internationale onderzoeksprogramma’s en de Europese digitaliseringsagenda, met onder meer de Digital Innovation Hubs.

Gefocust wordt bij de bilaterale contacten voorlopig op Duitsland met haar Industrie 4.0 programma en België met haar Factory of the Future programma. Doel is op het gebied van standaardisatie, het veilig delen van data en skills tot een concreet samenwerkingsprogramma te komen. Daarnaast willen we dat de Nederlandse industrie maximaal is aangehaakt op internationale OEM’s en bedrijven over de grens en meer samenwerken aan smart oplossingen en producten.

Internationale business Smart Industry

Doelstelling: Concrete samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, Duitsland en België opzetten
Activiteiten: Ronde tafel bijeenkomsten, bilaterale contacten, matchmaking, handelsmissie Hannover Messe
Resultaat: Samenwerkingsagenda Nederland, Duitsland en België
Betrokken partijen: Programmabureau Smart Industry, topsectoren HTSM en ICT, FME, TNO, ISAH, Ministerie EZK

Samenwerking met Duitsland

Smart Industry heeft in de Implementatieagenda 2018 – 2021 als kerndoel geformuleerd om de digitalisering in bedrijven te versnellen, met als doel dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft gerealiseerd. De samenwerking met Duitsland – onze belangrijkste handelspartner – is van groot belang, zo niet cruciaal, om deze doelstelling te behalen.

Ook in Duitsland is veel belangstelling om met Nederland samen te werken. De Implementatieagenda 2018-2021 en de Duitse Nationale Industriestrategie 2030 lijken in veel opzichten dan ook op elkaar. Voor beide landen zijn wetenschap en ontwikkeling van belang voor innovatie. Daarnaast moeten praktische toepassingen op de voorgrond staan en staat samenwerken centraal om onderwerpen te implementeren.

Om deze samenwerking goed tot stand te laten komen tekenden het Nederlandse Smart Industry en het Duitse Plattform Industrie 4.0 op 11 oktober 2018 een overeenkomst om de digitalisering van de industrie te verbeteren en te versnellen. Dat gebeurde tijdens de Nederlandse economische missie aan de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. De overeenkomst werd aan Nederlandse zijde getekend door Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming en aan Duitse zijde door Thomas Hahn, hoofd International Relations Platform Industrie 4.0. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van Zijne Majesteit Willem-Alexander en Hare Majesteit Máxima.

Internationale standaarden

Afgesproken is dat het Nederlandse Smart Industry en de Duitse Smart Factory Kaiserslautern hun programma’s met elkaar gaan koppelen tot een geïntegreerd en grens overstijgend productienetwerk. Hiervoor is een koppeling gemaakt door Brainport Industries, TNO en ISAH op basis van de Nederlandse Smart Connected Supplier Network (SCSN) standaard en de internationale IDSA standaard. Het gebruik van deze standaarden maakt het kinderspel voor Nederlandse en Duitse bedrijven om onderling bestellingen uit te wisselen en data op een veilige manier met elkaar te delen.

Lancering Nederlands-Duitse Actie-agenda 2019-2021

Naar aanleiding van de economische missie en het koninklijk bezoek aan de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland in 2018 is de Nederlands-Duitse Actie-agenda opgesteld. Begin april 2019 heeft Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming deze aangeboden aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer op de Hannover Messe. De agenda gaat in op vijf gebieden uit de overeenkomst die werd getekend tijdens de economische missie in oktober 2018, om samen te werken om elkaars industriegebied te versterken:

  1. Meer grote ondernemingen in Europa
  2. Het bouwen van het beste en meest flexibele digitaal verbonden productienetwerk in Europa
  3. Meer praktische toepassingen in onderzoek en ontwikkeling
  4. Samen de productiviteit verhogen
  5. Ontwikkeling van geschoolde werknemers van de toekomst

Kennisoverdracht en de Hannover Messe

In het kader van de samenwerking worden regelmatig bezoeken van Nederland naar Duitsland gepland en vice versa. Tijdens deze bezoeken wordt veel van elkaar geleerd. Ook de Hannover Messe speelt een grote rol. De Messe wordt meer en meer een belangrijk moment waar Smart Industry internationaal zaken afstemt, plannen maakt en samenwerkt aan de toekomst van de maakindustrie in Europa.

Wil je meer weten over de internationale samenwerking? Bel met de Informatie- en Advieslijn: 088 585 2225 of stuur een mail naar info@smartindustry.nl.