Cyber Security Scan

Hoe veilig is uw organisatie?

Bescherm uzelf tegen cyberdreigingen

Bij Smart Industry en het Internet of Things zijn machines steeds meer onderling met elkaar verbonden. Deze verbinding geldt niet alleen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven en tussen bedrijven en klanten. Dankzij de verbinding kunnen de machines slim worden aangestuurd, maar daardoor zijn ze ook kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf.

Doe de Cyber Security Scan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in samenwerking met Smart Industry, TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Cyber Security Scan ontwikkeld. Met deze scan krijgen mkb’ers in de maakindustrie inzicht in de cyberveiligheid van de organisatie en adviezen en tips om deze te beschermen tegen cyberdreigingen.

Advies en tips op maat

  • Vul de vijf onderdelen van de vragenlijst in
  • Inzicht in de digitale weerbaarheid van uw organisatie
  • Concreet advies om uw cybersecurity te verbeteren

Cybersecurity is essentieel

Smart Industry maakt producten slimmer door de inzet van meer software en productieprocessen die ook buiten de bedrijfsgrenzen digitaal aan elkaar worden gekoppeld. De verbinding met het internet kan een bedrijf kwetsbaar maken voor onder andere hacks. De hoogtechnologische industrie is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor economische spionage door buitenlandse bedrijven en andere landen. Een voldoende niveau van cyberveiligheid in producten, processen en in de keten is dus een absolute basisvereiste.

Meer over cybersecurity

In verschillende Fieldlabs komt het thema cybersecurity aan bod. Met name Fieldlab The Garden houdt zich hiermee bezig. Verder lezen over cybersecurity: