Advies nodig? Specialisten staan voor u klaar!

Voor informatie, advies, klankbord en suggesties voor nuttige contacten kunt u contact opnemen met een van de vijf regionale Hubs. Deze Smart Industry Hubs vormen sinds begin 2018 een aanspreekpunt voor bedrijven en versterken de regionale samenwerking. De hubs organiseren regionale evenementen en wijzen ondernemers de weg naar de Fieldlabs, subsidies, opleidingen en andere faciliteiten. In de hubs zijn zowel Fieldlabs, branche- en belangenverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen als strategische partners actief.

Voor veel ondernemers is het nog niet zo makkelijk om een eerste stap te zetten als het gaat om Smart Industry. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en er komen veel nieuwe zaken op hen af. Voor ondernemers is het grootste knelpunt dit allemaal te absorberen en te vertalen naar kansen voor het eigen bedrijf.

Toch is het belangrijk om die eerste stap te maken. Sterker nog, hoe eerder hoe beter, want er staan veel belangen op het spel, zo blijkt uit de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021. Zo heeft de industrie 82% aandeel in de export van in Nederland geproduceerde goederen en vormt daarmee een belangrijke basis van ons welvaartsniveau. Vooroplopen in digitalisering door de industrie is dus cruciaal voor het bevorderen van de werkgelegenheid en de toekomstige economische groei.

Vergroten van concurrentievermogen

Uit de Implementatieagenda blijkt verder dat digitalisering essentieel is voor ons toekomstig concurrentievermogen. Door een hogere productiviteit creëren we meer toegevoegde waarde per werknemer, boren we nieuwe markten aan en leveren we eindproducten af met een betere kwaliteit. Gerichte investeringen, bijvoorbeeld in Automation en Artificial Intelligence, kunnen 1,3% bijdragen aan de verhoging van het BNP van Nederland en 1,2% van de Europese Unie (ITIF, 26 november 2016).

De Digital Transformation Scoreboard 2017 toont aan dat 14% van de in totaal 477 ondervraagde Europese bedrijven – die in de afgelopen drie jaar hebben geïnvesteerd in digitale technologieën – een omzetstijging van meer dan 20% hebben gerealiseerd. Van deze 477 ondervraagde Europese bedrijven heeft nog eens 39% een omzetstijging tot 20% gerealiseerd.

Kortom: investeren in Smart Industry loont! Maar zoals gezegd is het maken van de vertaalslag naar kansen voor het eigen bedrijf vaak lastig. Het Programmabureau Smart Industry en de regionale hub’s helpen u graag op weg. Verder kunt u ook terecht bij de Algemene Informatie- en Advieslijn van KVK via: 088 585 22 25.