Op 30 november is onder grote belangstelling de “Proeftuin voor Precisielandbouw” officieel van start gegaan. De proeftuin bestaat uit twee locaties in Colijnsplaat en Reusel. Het is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. WUR en HAS Hogeschool zijn ondersteunende partijen in de proeftuin. De bezoekers roemden het gevarieerde programma met interessante sprekers. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME en Programmabureau Smart Industry, gaf de proeftuin de kwalificatie als “Fieldlab Smart industry”. Met de uitreiking van het Fieldlabschildje gaf ze de Proeftuin voor Precisielandbouw een extra elan en mooie positionering.

Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Met deze innovaties koersen ze bij het Fieldlab op minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources om meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers/ boom- en fruitkwekers en overige open teelten. Toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen worden van harte uitgenodigd hun technische innovaties in de proeftuin tot ontwikkeling te brengen. Fabrikanten kunnen in de proeftuin ook hun innovaties laten onderzoeken of demonstreren. Met de proeftuin op beide locaties laat het Fieldlab de komende jaren zien dat “boeren een oplossing hebben” en bouwen ze aan mooie cross-overs tussen agrofood en high-tech.

Proeftuin voor precisielandbouw is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Rijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Henny van Gurp van ZLTO, henny.van.gurp@zlto.nl