Op 1 februari jl. vond de kennissessie ‘Anders organiseren door reshoring’ plaats bij Smartwares. Reshoring biedt veel kansen om anders naar productie en toeleveranciers te kijken. Het terughalen van werk uit zogenaamde lagelonenlanden betekent niet dat het proces gekopieerd wordt, dat is immers geen duurzaam businessmodel. Er moet anders georganiseerd worden en dat levert diverse concrete voordelen op; in geld, in snelheid, in milieu maar ook in werkgelegenheid. Werkgelegenheid en menselijk kapitaal anders organiseren als gevolg van reshoring: daar ging deze kennissessie over. De sessie werd georganiseerd door ‘The Reshoring Connection’, sinds kort ambassadeur van Smart Industry.

Zie hier het verslag.

Kijk voor meer informatie op www.re-shoring.nl.