Best practices en andere informatie over Sociale Innovatie, Slimmer Werken en Innovatief Organiseren

De Kennisbank Sociale Innovatie is een initiatief van TNO. Het is een voortzetting van de Kennisbank van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) dat op 1 april 2012 is opgeheven. Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. Met deze Kennisbank wordt kennis en praktijkervaring over sociale innovatie gedeeld met werknemers(vertegenwoordigers), werkgevers, managers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs. Er is ook een Engelstalige versie van deze kennisbank; die mede mogelijk is gemaakt door EUWIN, een netwerk van bedrijven, instellingen, sociale partners en wetenschappers, gefinancierd door DG Enterprise.

EUWIN, het Europese lerende Netwerk voor Workplace Innovation (Sociale Innovatie), was actief in de periode 2013-2016. EUWIN startte in 2013 en had als doel bedrijven en instellingen in de Europese Unie te helpen om arbeidsorganisaties te moderniseren, ze aan te passen aan de eisen van de moderne economie en de prestaties van de organisaties alsmede de kwaliteit van de arbeid duurzaam te verbeteren.

Activiteiten
Het eindrapport dat is toegevoegd als bijlage vat de activiteiten van het netwerk samen. Die zijn in het kort:

  • Verspreiden van bewijzen van de voordelen van modernisering van de arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden;
  • Verhogen van de kennis hierover door regionale workshops en sociale media;
  • Voorzien in een waardevolle inspiratiebron voor managers en werknemersvertegenwoordigers via een Kennisbank;
  • Aanspreken van praktijkmensen, sociale partners, beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van intermediaire organisaties en anderen die zich interesseren voor de arbeidsorganisatie.

Impact

  • Als Europees netwerk had EUWIN impact op nationaal beleid en door het organiseren van events en via Netwerk partners was er ook direct contact met bedrijven.
  • Oorspronkelijk was EUWIN voor drie jaren gepland. Maar na veelbelovende resultaten behaald te hebben, werd in 2015 te termijn met een jaar verlengd.
  • Dit eind rapport laat de impact van EUWIN zien op beleid en bedrijven en presenteert alle resultaten van het project.

Lees hier meer informatie over de kennisbank sociale innovatie en download onderstaand rapport.

EUWIN Final Report 2013-2016