In de komende jaren steekt de Europese Commissie heel veel energie en geld in digitalisering vanuit het Horizon2020 programma. Alle kansen om daar vanuit Smart Industry op in te spelen. Op 21 september jl. organiseerde RVO daarom samen met het programmabureau een informatiebijeenkomst over de plannen van de Europese Commissie. Bijna 100 belangstellenden lieten zich informeren.

Na een introductie door Bert van Werkhoven van RVO gaf Herm van der Beek van het programmabureau Smart Industry een toelichting op het Smart Industry Initiatief. Daarna was de vloer voor Annemarie Sassen van de Europese Commissie om een toelichting op de Europese plannen te geven. Veel aandacht was er voor de Digital Innovation Hubs. Na de pauze vertelde Peter Harmsma van TNO hoe het bestaande het ActFast 4.0 project is opgezet. Ruben Wassink van RVO gaf aan hoe RVO partijen ondersteunt bij het opzetten en indienen van projecten. Als laatste lichtte Egbert- Jan Sol een aantal ideeën toe voor het indienen van nieuwe projecten. Tot slot konden de aanwezigen vragen stellen. Duidelijk is dat er al verschillende consortia zich warmlopen om aanvragen te gaan indienen.

De presentaties vindt u hier:

Teksten calls
De voorlopige teksten van de relevante calls zijn inmiddels gepubliceerd. Let op: sommige calls gaan begin volgend jaar open. Begin direct als u interesse heeft! De teksten vindt u op: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/information-and-communication-technologies-work-programme-2018-20-preparation (algemene info)
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-leit-ict-2018-2020_pre_publication.pdf (concept werkprogramma met call teksten)

Meer weten?
Wilt u meer weten? Heeft u concrete ideeën? Neem contact op met:
– RVO: Bert van Werkhoven (bert.vanwerkhoven@rvo.nl) of Ruben Wassink (ruben.wassink@rvo.nl). Kijk in de sheets van RVO voor meer info.
– Programmabureau Smart Industry: Egbert Jan Sol (egbert-jan.sol@tno.nl)