In de regio

Smart Industry Hubs: lokaal aanspreekpunt voor bedrijven

De vijf regionale Smart Industry Hubs vormen sinds begin 2018 een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven en versterken de regionale samenwerking van de fieldlabs van Smart Industry. De hubs organiseren regionale evenementen, en wijzen ondernemers de weg naar de fieldlabs, subsidies, opleidingen en andere faciliteiten. In de hubs zijn zowel fieldlabs, branche- en belangenverenigingen, ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen als strategische partners actief.

 

Fieldlabs

Via een Fieldlab kunnen bedrijven innovatieve, industriële oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. In samenwerking met kennisinstellingen werken ze gedurende drie jaar verschillende projecten uit. Er zijn in Nederland al 41 Fieldlabs opgericht, waarin ruim 500 bedrijven, instellingen en overheden samenwerken.

 

Ambassadeurs

De ongeveer 200 Smart Industry Ambassadeurs dragen actief bij aan de realisatie van de actieagenda Smart Industry. Hun kennis delen ze graag met andere bedrijven, scholen, onderzoeksinstellingen en overheden. Ontdek hoe uw bedrijf ook een ambassadeur kan worden.

Regio Noord

Smart Industry is een belangrijk thema voor Noord-Nederland. Naast de Noordelijke Fieldlabs (Region of Smart Factories, 5Groningen, Technologies Added en Smart Dairy Farming) is er een initiatiefgroep, die bestaat uit FME,  KvK, Metaalunie District Noord, NOM en TNO. Deze groep organiseert gezamenlijk de Noordelijke Smart Factory Tour.

Regio Noord-West

In 2015 is de Smart Industry Actieagenda Noordvleugel in de Telefooncentrale in Alkmaar aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen gepresenteerd. Als uitwerking van de landelijke Actieagenda hebben partijen in de Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) deze Actieagenda opgesteld.

In deze Actieagenda benoemen zij de kansen voor bedrijven op het gebied van Smart Industry en actielijnen om deze kansen te benutten. Daarbij wordt aangesloten op de sterkten van de regio, onder andere op het snijvlak tussen ICT, creatieve en maakindustrie, nieuwe technologie in agrifood en slimme materialen en composieten.

Deze agenda komt voort uit een analyse naar de sterkten van de Noordvleugel, diepte-interviews, workshops met bedrijven en kennisinstellingen en een aparte workshop met vertegenwoordigers van mogelijke uitvoeringsorganisaties. De conclusie is duidelijk: de Noordvleugel ziet kansen en de belanghebbenden willen ervoor gaan.

Download hier de Actieagenda Noordvleugel.

Meer weten? Kijk op https://www.smartindustrynoordwest.nl/

 

Regio Zuid

De nadruk binnen de actieagenda in Noord-Brabant ligt bij het provinciale Innovatieprogramma Hightech Systemen & Materialen 2017-2020.  In Limburg ligt de focus op de door LIOF uitgevoerde programma’s Limburg Makers en Limburg Logistiek.

Het initiatief voor de samenwerking op het gebied van Smart Industry Zuid-Nederland komt van BOM / LIOF, Provincie Noord-Brabant / Provincie Limburg, KVK, TNO, FME / Metaalunie District Zuid en Brainport Development.

Data Value Center Smart Industry
Daarnaast is de regio Zuid initiatiefnemer van het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), waar bedrijven worden geholpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Oprichters van het DVC-SI zijn BOM, Brainport Development, Brainport Industries, FME, Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, SURFsara en TNO. Op www.smartindustry.nl/datavaluecenter is meer informatie over dit initiatief te vinden.

Meer weten? Kijk op https://www.defabriekvandetoekomst.nl/

Regio Oost

Oost-Nederland
Overijssel en Gelderland hebben een goede uitgangspositie om te profiteren van de kansen die Smart Industry biedt. Naast een sterk kennis- en innovatiecluster op HTSM gebied (High Tech Systemen en Materialen) en een (hightech) maakindustrie is de regio goed voorgesorteerd op een aantal strategische groeisectoren.

Aanjager
BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken als eenheid in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in Oost-Nederland.

Actieagenda
BOOST heeft een Actieagenda waarmee het Smart Industry in de Oost-Nederlandse bedrijfscultuur helpt te integreren. Smart Industry maakt productieprocessen efficiënter, flexibeler, duurzamer en meer op maat. Het biedt nieuwe kansen voor ondernemers.

Meer weten? Bekijk de website of bel: +31 (0) 6 51619312

Regio West

In Zuid-Holland wordt sinds 2014 samen gewerkt onder de vlag van Slim Gemaakt. Daarin trekken FME, Metaalunie District Noord, InnovationQuarter en HollandInstrumentation, TNO, KVK, gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland samen op.

Om de toepassing van Smart Manufacturing in de regio Zuid-Holland te stimuleren en bedrijven, overheid, onderwijs- en kennisinstellingen te helpen met vragen, is het onafhankelijke loket SMITZH opgericht. De partners achter dit initiatief zijn het Ministerie van EZK, de Provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. SMITZH brengt vraag en aanbod op het gebied van Smart Manufacturing bij elkaar en bouwt aan een solide innovatie-infrastructuur voor de regio. Je kunt bij SMITZH terecht voor nieuws, workshops, masterclasses en vouchers voor haalbaarheidsstudies, skillslabs en kiemprojecten.

Meer weten? Kijk op https://www.smitzh.nl/ of raadpleeg de flyer.