De digitale omgeving is essentieel voor de ontwikkeling van Smart Industry. Dat gaat zowel om de interne digitale huishouding als de connectiviteit met klanten, partners en toeleveranciers. De Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021 omvat daarom verschillende acties op het gebied van de digitale omgeving. Die hebben betrekking op standaardisering, cyber security en data delen. Hieronder vindt u daar per onderdeel informatie over.

Meer weten?
Binnen het programmabureau is Kristel Wattel-Meijers trekker van de Actielijn Digitale Omgeving. Heeft u een vraag hierover, stuur een mail aan info@smartindustry.nl.

Digitaal samenwerken

Standaardisatie

Cybersecurity