5. The Garden

Fieldlab The Garden geeft met haar partners support aan bedrijven in Oost-Nederland die zich richten op nieuwe en veilige manieren van samenwerking in waardeketens. De partners experimenteren met de slimme verwerking eb de veilige uitwisseling van gegevens met het het oog op de totstandbrenging van innovatieve services en producten van het bedrijfsleven.

  • Locatie: Hengelo
  • Transformaties: Connected Factories
  • Partners: Apollo-Vredestein, Benchmark, BINX Smartility,BouWatch, De BouwKlup, CoBLue,
    CBM, Deon, Demcon, DWA, Eluxis, Faay, Figo, FME, Fraunhofer Project Center, GML Instruments, HP Valves, MG Twente, Marijnen, Koninklijke Metaalunie, MGI Twente, NDIX, Norma, OPRA Turbines, Parthian, PM Group, Recreate, RGSplus, RM precision, Saxion, Serious VR, Serious, Suplly Drive, Thales, TNO, True Information, Solutions, Universiteit Twente, USG Engineering, UT/CTIT. Vidinexus, VIRO, Visser Projectservice (Bouwatch), VMI Group, Windesheim,XpertInControl.
  • Jaar: 2016
  • Website: www.smartindustryoost.nl
  • Contactpersoon: Paul Burghardt, paul.burghardt@nl.thalesgroup.com

Challenge

De voornaamste uitdaging van The Garden is het bevorderen van de digitale competenties die het mogelijk maken om data slim te verwerken en veilig uit te wisselen binnen en tussen bedrijven. Bijzondere aandacht gaat uit naar het managen van risico’s met betrekking tot cybersecurity omdat dit tot hoge kosten kan leiden. Dit betreft met name de veilige koppeling van informatietechnologie voor office toepassing (IT) en operationele technologie (OT) in productieprocessen.

Werkwijze

In samenwerking met opleidingen en kennisinstellingen organiseert The Garden evenementen die interesse kweken van MKB-bedrijven om zelf aan de slag te gaan met smart industry experimenten die bij de challenge passen. Wanneer bedrijven tot acties over gaan wordt op maat support georganiseerd in samenwerking met adviseurs, kennisinstellingen, docenten en studenten ten behoeve van experimenten en langdurigere projecten. Veelal vragen de toepassingen om competenties met betrekking tot onder meer kunstmatige intelligentie, big data, data visualisatie, cybersecurity en infrastructurele platforms voor veilige data deling. In die gevallen waar de specifieke uitdagingen van bedrijven om aanvullende kennis en vaardigheden vragen wordt met andere fieldlabs samengewerkt. Dit kan voorkomen in relatie tot productietechnieken, voorspelbaar onderhoud, robotica, drones of nieuwe materialen. Bij de ontwikkeling activiteiten wordt ook actief samengewerkt met bedrijfsverenigingen in de maakindustrie en de bouw- en installatiebranche om zodoende aan te sluiten bij reeds lopende initiatieven en de meerwaarde van de het fieldlab te waarborgen.

De activiteiten van het fieldlab worden uitgevoerd op basis van projecten. Het project Extended Product Lifecycle Management 2.0 (E-PLM 2.0) gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. Het project Secure Data Sharing Innovation (SDSI) ontwikkelt oplossingen om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. Tot slot werkt het project MORe aan het uitdragen van resultaten, aanvullende experimenten en het ontwikkelen van vervolgprojecten met het MKB.

Resultaten

The Garden heeft inmiddels vele tientallen experimenten uitgevoerd in relatie tot de genoemde projecten. Bovendien is het lokale eco-systeem aanmerkelijk uitgebreid en is zo doende het organiserend vermogen in de regio versterkt. In juni 2018 is het N-Gebouw op het High Tech Systems Park in Hengelo geopend waarvan veelvuldig door de community gebruik gemaakt wordt om gezamenlijk op te trekken in projecten, experimenten en de ontwikkeling van skills c.q. digitale competenties. Hierbij heeft de inzet van docenten en studenten van Saxion en de UTwente ook een programmatische structuur aangenomen om continuïteit van support aan MKB te waarborgen.