5. The Garden

Veilig samenwerken in de keten: Security in Smart Industry

Succesvolle samenwerking draait om mensen die elkaar vertrouwen en gemeenschappelijk energie steken in het doelgericht behalen van gezamenlijk succes.  FieldLab The Garden bevordert deze ambitie door zich te richten op het thema veilige samenwerking in waardeketens. In het Fieldlab staan mensen, ondernemen en kennis centraal. Een gemeenschappelijk ontwikkelde roadmap, waarin bedrijfscontinuïteit bij toenemende digitalisering voorop staat, vormt de basis voor nieuwe projectconsortia waarmee verdere voortgang wordt geboekt. The Garden brengt zodoende de doelstellingen van de regionale en nationale actieagenda voor Smart Industry in praktijk.

Smart Industry is erop gericht om de voortbrengingsketen te digitaliseren. Daardoor krijgen industrieën een zeer flexibele productiecapaciteit in termen van diensten en producten (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie.

Fieldlabs hebben als doel om de versnelling van het gebruik van nieuwe technieken en werkwijzen te bewerkstelligen door samenwerking. Een Fieldlab biedt praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht met elkaar Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze op de bedrijfspraktijk gerichte verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid.

Projecten binnen het Fieldlab The Garden

– MORe: versterken samenwerking cyberveilige digitalisering MKB

MKB Opbrengsten Realiseren: het bouwen van netwerken, verspreiden van kennis en het creëren van een ecosysteem voor open innovatie met betrekking tot een cyberveilige wijze van werken in bedrijfsketens staat in dit project centraal. Hiermee wordt het organiserend vermogen van het de partners en projecten van Fieldlab The Garden als geheel uitgebreid en versterkt. De toepassing van kennis met betrekking tot veilige digitale samenwerking heeft betrekking op zowel Informatie Technologie (IT) als Operationele Technologie (OT).  Zo wordt Oost Nederland, ook internationaal bezien, “a safe place to do business”.

– E-PLM 2.0: digitaal samenwerken in de waardeketen

Extended – Product Lifecycle Management 2.0 gaat over het digitaal samenwerken in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten van idee tot uiteindelijke recycling te managen en te verbeteren. Met de resultaten van dit project worden alle spelers in de waardeketen in staat gesteld om belangrijke kostenbesparingen te realiseren en nieuwe oplossingen te ontdekken voor hun productieprocessen. Daarnaast versterkt het ook de (internationale) marktpositie, doordat zij een aantrekkelijke partner worden voor grote uitbestedende partijen. Motto hierbij is ‘leren door samen te innoveren’. E-PLM 2.0 is recent gestart met 25 deelnemende (MKB)bedrijven.

– SDSI: veilig delen van data

 Secure Data Sharing Innovation: in dit project worden oplossingen uitgewerkt om veilig data te delen, waarbij de eigenaar van de data de volledige controle heeft en ervoor kan zorgen dat data niet ongeautoriseerd gebruikt kan worden. Hier is het motto: ‘eigenaar van data heeft de controle’.

Status: EFRO-subsidie toegekend. Het Fieldlab is gestart in 2016. Locatie: Hightech Systems Park, Hengelo (O).

Partners: Apollo-Vredestein, Benchmark Electronics, BouWatch, CoBLue, Demcon, Eluxis, Figo, FME, Fraunhofer, GML Instruments, HP Valves, MG Twente, NDIX, NTS-Norma, OPRA Turbines, Oost-NL, Parthian, PM Group, Recreate, RM precision, Saxion, Serious VR, Supply Drive, Thales, TNO, True Information, Universiteit Twente, USG Engineering, VIRO, VMI.

Contactpersoon:
Paul Burghardt: paul.burghardt@nl.thalesgroup.com (+31 655 345 067)