41: Fieldlab Zephyros

Het doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige stilstand en geen noodzaak tot on-site maintenance van het offshore windenergie systeem. Het werken hieraan versnelt de ontwikkeling van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame energiebron wordt.

Energiebron

Offshore windenergie vervult een onmisbare functie voor een duurzame toekomst. De verwachting is dat grootschalige offshore wind vóór 2030 een concurrerende energiebron zal zijn. De Nederlandse industrie kan een essentiële bijdrage leveren door slimme instandhouding van windparken op zee, resulterend in onderhoud, management en beheer van wereldklasse.

Innovatiegebieden

  • Veiligheid
  • Conditiemonitoring & Diagnose
  • Remote maintenance (robotica)
  • Control Tower functionaliteit (performance & trend analyse ondersteuning)
  • O&M logistiek
  • Mensarme ontwerpen