39. Industrial Reality

Het Fieldlab Industrial Reality bestaat uit meerdere fysieke experimenteer locaties, bijvoorbeeld het VR Lab van de UTwente en meerdere locaties bij de aangesloten bedrijven. Via het samenwerkingsverband Industrial Reality Hub worden meerdere Labs verbonden en internationaal ontsloten. De fysieke lab locaties worden gedreven door de 11 partners van de Industrial Reality Hub en zijn gericht is op industriële toepassing van AR/VR. Het Fieldlab biedt een scan aan, haalbaarheidsonderzoeken en experimenteerprojecten.

 

Partners:
1. Oost NL (Coördinator IR Hub) is actief in het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap in de high tech en maakindustrie. Zij ondersteunen bedrijven in vestiging en (door)groei, in faciliteiten en netwerken. Oost NL brengt kennis in waar het gaat om maakindustrie, dwarsverbanden en bedrijfsinterventies. Oost NL is regisseur van het samenwerkingsproces van de Hub.
2. Controllab (Voorzitter IR Hub) is gespecialiseerd in model based engineering en visualisatie. Zij dragen bij door de inbreng van kennis en netwerk op dit gebied.
3. OVSoftware(Vice voorzitter IR Hub) is de software integratiepartner met kennis van o.a. AI en Machine Learning. Hiermee versterkt OVSoftware het ecosysteem op het gebied van AR/VR.
4. UTwente (VR Lab / Smart Industry Lab, Werkgroepleider Knowledge) is gespecialiseerd in faciliteren van Multi stakeholder decisionmaking met behulp van state-of-the-art media, waaronder AR/VR hulpmiddelen. Het VR Lab / Smart Industry Lab brengt daarnaast kennis in met betrekking tot het ontwikkelen van slimme fabrieken, m.n. tools voor het slimmer organiseren van datastructuren, benodigd voor visualisatie van content.
5. Benchmark Electronics is gespecialiseerd in assemblage van high tech devices. Zij dragen bij door de inbreng van kennis op gebied van high tech manufacturing en assembly van onder meer HMI’s.
6. Serious VR is gespecialiseerd in VR training en softwareontwikkeling en brengt kennis in over toepassingsmogelijkheden in de maakindustrie en machinebouw. Partnerbedrijf C4REAL brengt kennis en netwerk in uit de high tech en maakindustrie.
7. Twinsense360 is gespecialiseerd in de creatie van AR/VR Experiences. Zij brengen kennis en netwerk in met betrekking tot visualisatie van klantbelevingen.
8. Recreate is gespecialiseerd in de ontwikkeling van AR/VR voor optimaliseren van bedrijfsprocessen en brengen kennis en netwerk in op het gebied van industrialisatie en ERP systemen.
9. Nymus3D-DEMCON is gespecialiseerd in high tech visualisatie. Moederbedrijf DEMCON draagt bij door de inbreng van kennis op gebied van hightech, Industrial & Vision systems en kennis van innovatiesubsidieprojecten.
10. The Virtual Dutchman is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die de communicatie binnen bedrijfsprocessen verbetert. Met haar 25 jaar ervaring in verschillende industrieën brengt zij als partner naast een sterke visie, kennis en kunde in op het gebied van kennisoverdracht middels 3D/AR/VR en MR.
11. Xsens is een toonaangevende innovator in 3D motion tracking-technologie en -producten. In de afgelopen jaren heeft Xsens voortgebouwd op technologie voor opkomende markten zoals Wearables, Drones, Virtual Reality, Autonomous Driving en Smart Farming.

Productiviteit

Het is onze missie om AR/VR-informatie in de Europese industrie te organiseren en toegankelijk en bruikbaar te maken voor medewerkers van bedrijven/in de industrie. Dit zorgt voor hogere kwaliteit van producten en voor efficiency verbetering. Wij hebben impact op alle TRL levels door onze krachten/kennis uit Europa te bundelen en in te zetten voor onze industriële klanten.

Innovatieve samenleving

Wij zetten in op AR/VR technologie die helpt bij het creëren van betere en leukere werkervaringen. Vanwege vergrijzing en ontgroening is het voor de maakindustrie een uitdaging om kennis te behouden/ontwikkelen en personeel aan te trekken. Als AR/VR bedrijven trekken wij high potentials aan voor de high tech en maakindustrie die hun kennis en energie inzetten voor de transitie naar een slimme en duurzame industrie in Europa. Door AR/VR technologie in te zetten dragen we bij aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. AR/VR technologie zorgt voor nieuwe businesskansen, maar ook voor uitdagingen op het gebied van privacy en afhankelijkheid.

Kennis en werkgelegenheid

Wij vermenigvuldigen kennis door het te delen en werken samen aan innovaties met als doel het laten groeien van bedrijven. Het Fieldlab zorgt voor opleiding en betrekken betrokkenheid van studenten, training en cursussen voor bedrijven.