2. Region of Smart Factories (ROSF)

De Noordelijke maakindustrie moet ingrijpend veranderd worden, daarom intwikkelen 40 partners uit Noord-Nederland samen de Fabriek van de toekomst met het fieldlab ROSF, via intelligente, verbonden en klant specifieke productieprocessen, voor intelligente, verbonden en klant specifieke producten.

  • Locatie: Bij de bedrijven
  • Transformaties: Advanced Manufacturing, Digital Factories
  • Partners: CIG Centraalstaal Groningen, Fokker Hoogeveen, Philips Drachten, Rijksuniversiteit Groningen, de NOM en 32 bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen
  • Jaar: 2015
  • Website: www.rosf.nl
  • Contactpersoon: Hans Praat, Praat@nom.nl

Challenge

Noord-Nederland heeft een maakindustrie, die onder druk staat, maar nog voldoende body heeft om te profiteren van de herwaardering van de maakindustrie.
De maakindustrie is en blijft de grootste werkgever in de regio waar bovendien alle scholingsniveaus (van MBO tot WO) werk vinden. Smart Industry is een uitgelezen kans om banen naar Noord Nederland te halen, en te voorkomen dat bestaande banen wegvloeien. Het doel van het fieldlab Region of Smart Factories is om Noord-Nederland uit te bouwen tot dé bakermat van Smart Factories en daarmee de basis te leggen voor een sterke maakindustrie.

Werkwijze

Het fieldlab consortium is opgezet rondom twee belangrijke OEM-bedrijven in de regio (Philips en Fokker) maar is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 32 partners (grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en het hele onderwijsveld). De fieldlab partners richten zich op onderzoek en ontwikkeling van technologieën voor een fabriek die foutloos produceert. Deze activiteiten vinden plaats op de locaties van alle partners. Philips in Drachten produceert bijvoorbeeld scheerapparaten en scheerkoppen. Samen met anderen doet  Philips continu onderzoek naar de meest effectieve productiemethoden en wil ze productieprocessen zelflerend en meer intelligent maken door middel van Artificial Intelligence. Om dit te realiseren werken fieldlab partners aan 10 use cases met een inhoudelijke focus op: foutloos produceren, modelbased engineering en customization.

Resultaten

Voorbeelden van projecten zijn: een zelflerende productiemethode waarbij het systeem autonoom kan reageren op eventuele fouten; de ontwikkeling van standaarden om verschillende processen te koppelen en sub optimalisaties te vermijden; een inspectiemachine, die controleert of patiënten de juiste dosering medicatie krijgen toegediend. In het fieldlab RoSF participeren vijf hoogleraren en 4 PhD’s van de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Twente. Tevens heeft het fieldlab een Centre of Expertise (CoE) opgezet met bedrijven en scholen. Tenslotte heeft het fieldlab een assesment ontwikkeld waarin bedrijven kunnen testen in hoeverre zij al op weg zijn om een fabriek van de toekomst te worden.