Wat zijn Fieldlabs?

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.

Momenteel zijn 32 Smart Industry Fieldlabs actief. Voor nieuwe Smart Industry Fieldlabs is een aanvraagprocedure ontwikkeld met criteria als een radicale innovatie doelstelling, een programma van minstens drie jaar met een programma coördinator en een aantal projecten met diverse private en publieke partners, inclusief financiering en afstemming met andere Fieldlabs.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een Smart Industry Fieldlab kan het gehele jaar door, er is geen sluitingstermijn. De aanvraagprocedure verloopt via het programmabureau.

Download het aanvraagformulier Smart Industry Fieldlab 2017.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bestaande of de nog te ontwikkelen Fieldlabs?
Stuur een e-mail naar info@smartindustry.nl of bekijk de Fieldlabs hieronder.

Download hier de Fieldlab poster.

1. Ultra Personalized Products and Services

8. Smart Connected Supplier Network

12. Fieldlab voor Automated Composites and Metal Manufacturing and Maintenance (ACM3)

16. Proeftuin voor Precisielandbouw

19. Composieten Onderhoud en Reparatie

20. ThermoPlastic Composites Nederland (TPC NL)

29. High Tech Software Competence Center