Op 6 April is het Fieldlab ‘The Garden’ officieel geopend. Binnen dit Fieldlab wordt gewerkt aan innovaties voor security in Smart Industry. Het veilig kunnen delen van data is een randvoorwaarde voor Smart Industry: de digitalisering van de Nederlandse maakindustrie in het kader van haar concurrerend vermogen.

“We zien in toenemende mate dat toeleveranciers in een productieketen, van begin tot eind, online met elkaar verbonden zijn. Machines en productielijnen wisselen onderling informatie met elkaar uit om kwalitatief beter te produceren. De vraag van de klant wordt steeds meer maatwerk per product. Kortom: we moeten steeds slimmer, flexibeler, sneller en efficiënter produceren als Nederlandse maakindustrie. ICT is daarbij cruciaal. Het delen van informatie op deze schaal brengt vele nieuwe uitdagingen, o.a. op het gebied van beheer en (cyber)security. “The Garden” levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse Smart Industry,” – zegt Lukas Roffel, CTO Thales Nederland, een van de partners in dit Fieldlab. De ervaring die Thales meeneemt vanuit haar rol in de Defensie markt, waar de strenge beveiligingseisen vanzelfsprekend zijn, wordt toegepast in het fieldlab ‘The Garden’.

‘The Garden’ is gevestigd op het High Tech Systems Park in Hengelo (OV) en wordt mede mogelijk gemaakt door een EFRO programma Oost (provincie Overijssel en Gelderland). In twee gedefinieerde projecten over het veilig online delen van data in de keten werken inmiddels 15 partijen samen:

Secure Data Sharing Innovation: een toolkit voor het online veilig delen van data, waarbij de eigenaar de controle houdt over data en oneigenlijk gebruik levenslang tegengegaan wordt.

Extended Product Life Cycle Management: gericht op het veilig en effectief uitwisselen van data tussen toeleveranciers in de productie van complexe producten. Met de resultaten worden alle spelers in staat gesteld kostenbesparingen te realiseren en kunnen zij zich positioneren als aantrekkelijke partner voor uitbestedende partijen.

Het fieldlab, the garden, ligt op de hightech systems campus in Hengelo. Contactpersoon is Evelien Bras.

Meer informatie
Evelien Bras
E: evelien.bras@nl.thalesgroup.com