Met veel enthousiasme is 20 september een volgende fase voor het Fieldlab Smart Connected Supplier Network van start gegaan. In deze fase maakt het Fieldlab de stap naar de praktijk, alles wat de afgelopen tijd ontwikkeld is, krijgt zijn toepassing in het dagelijks gebruik. Daarnaast is het aantal betrokken partijen uitgebreid naar 19 deelnemers. De verwachting is dat de komende maanden nog minstens een verdubbeling van dit aantal zal volgen, omdat elke deelnemer weer nieuwe partners betrekt.

Met ondersteuning van onder meer de provincie Noord-Brabant gaan deze bedrijven gebruikmaken van een eerder ontwikkelde standaard. De deelnemende maakbedrijven, hun klanten en hun leveranciers zullen dan de eerste volledig digitaal werkende schakels in de toeleverketen vormen. Een belangrijkste les om hier te leren, is hoe maakbedrijven deze automatische gegevensuitwisseling kunnen inpassen in hun manier van werken. Natuurlijk hoopt en verwacht iedereen dat de voordelen zo duidelijk naar voren komen dat het gebruik van de standaard nog sneller zal toenemen.

Achtergrond
Digitaal samenwerken in de keten is een van de doelen van Smart Industry. Echter, het koppelen van ict-systemen tussen bedrijven is meestal niet eenvoudig. De huidige praktijk is dat bedrijven dit oplossen met handwerk: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order over in het eigen systeem.

In Fieldlab Smart Connected Supplier Network wordt gewerkt aan oplossingen hiervoor. Want naar schatting kan een veilige, efficiënte uitwisseling van data tussen industriële partners tot wel twintig procent schelen in kosten en fouten.

Het Fieldlab wil ervoor zorgen dat door de hele keten een order van een klant automatisch in het systeem van de leverancier wordt geladen en daar direct kan worden verwerkt. Hiervoor is een standaard voor berichtenverkeer ontwikkeld. Zo cre?ert het Fieldlab geheel digitaal werkende schakels in de keten, om gegevens eenvoudig en betrouwbaar te delen.

Interesse in deelname? Neem dan contact op met Peter Laloli peter.laloli@tno.nl.