Een innovatieve krijgsmacht die overal ter wereld inzetbaar is vanuit een legerbasis die veilig is en met een zo klein mogelijke footprint kan opereren. Om aan die uitdaging invulling te geven, is het Fieldlab SMART Base geopend op 13 juni in Soesterberg. Daarin werken innovatieve bedrijven uit de technologische industrie, kennisinstituten en het Commando Landstrijdkrachten samen aan innovatieve oplossingen voor de legerbasis van de toekomst. FME en Smart Industry-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink opende de basis door het schildje van het Fieldlab SMART Base te overhandigen aan generaal-majoor Martin Wijnen.

In 2015 al deed Ineke Dezentjé Hamming een oproep aan het ministerie van Defensie om meer samen te werken met het bedrijfsleven. Samen met de Landmacht werden daarom de handen ineengeslagen om te komen tot een Fieldlab SMART Base. Inmiddels zijn er bijna 20 bedrijven aangesloten bij het Fieldlab SMART Base. Ineke Dezentjé Hamming: “De innovaties die we samen ontwikkelen zijn van grote waarde voor alle mensen die werken in crisissituaties of met grote groepen waar de veiligheid en inzetbaarheid van levensbelang zijn.”

Innovaties breed inzetbaar
Alle innovaties die ontstaan in dit Fieldlab zijn breed inzetbaar. Niet alleen voor de krijgsmacht, maar voor alle hulpverlenende organisaties die snel inzetbaar moeten zijn of tijdelijk een veilige locatie moeten inrichten waar grote groepen mensen samen komen. Daarbij kun je denken aan de inzet van brandweer en ambulancediensten bij grote incidenten. Maar ook organisatoren van grote evenementen hebben baat bij de innovaties die in dit Fieldlab worden ontwikkeld.

Fieldlab SMART Base mooie showcase
Dezentjé Hamming benadrukte in haar speech dat het de gezamenlijke uitdaging van industrie, overheid en kennisinstellingen is om samen op te treden en te werken aan een krijgsmacht die ‘smart operationeel inzetbaar is‘, waar ook ter wereld. Forse investeringen in defensie zijn noodzakelijk en moet dan ook op het gewenste NAVO peil van 2% van het BBP gebracht worden. In het Fieldlab worden daarom de best mogelijke oplossingen verkend om daar invulling aan te geven. Zo wordt op civiele terreinen, zoals water en energie, veel van elkaar geleerd en geïnnoveerd. Met slimme producten en innovatief onderhoud kan worden opgetreden tegen de instabiele veiligheid in de wereld, zowel op de basis als in missiegebieden. Ineke Dezentjé Hamming stelde dat er veel kennis bij het bedrijfsleven en de krijgsmacht is, die – waar mogelijk – gekoppeld moet worden. Het Fieldlab SMART Base is daarvan een mooie showcase binnen Defensie.

Klik hier voor meer informatie over het Fieldlab Smart Base.