Smart Industry Jaarevent 2019

Tijdens het Smart Industry Jaarevent op maandag 18 maart 2019 komen ondernemers – van start-ups tot multinationals – en experts op het gebied van digitalisering van productieprocessen vanuit het hele land bij elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken, ideeën uit te wisselen en praktische toepassingen toe te lichten.

Het Smart Industry Jaarevent is een van de themadagen van de vierdaagse Conferentie Nederland Digitaal. Deze duurt van 18-21 maart 2019 en is georganiseerd door Smart Industry, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Theater Gooiland Hilversum

 • Gratis toegang
 • Aanmelden tot 11 maart
 • Twitter #SI2019

Aanmelden

Programma

 • 12:30 uur – Inloop
 • 13.30 uur – Officiële opening door Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME en Smart Industry, en dagvoorzitter Rens de Jong (bekend van BNR Radio)
 • 13.50 uur – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer spreekt over het belang van Smart Industry en de samenhang met het kabinetsbrede digitaliseringsbeleid, gevolgd door een vraaggesprek over de vijf regionale Smart Industry Hubs met de gedeputeerden Economie van de provincies
 • 14.10 uur – Presentatie over digitale transformaties in de maakindustrie door Joost Farwerck (KPN)
 • 14.20 uur – Introductie Machine Learning door Xander Steenbrugge (ML6)
 • 14:40 uur – Workshops sessie 1
 • 15:25 uur – Pauze
 • 16:10 uur – Workshops sessie 2
 • 17:05 uur – Plenaire afsluiting
 • 17:30 uur – Borrel

Workshops (14:40 – 15:25 uur)

1. Advanced Manufacturing – 3D printing en robotics
> Wat kunt u als ondernemer met 3D en robotica doen?

Sprekers:

 •  Heico Sandee, directeur Smart Robotics
 •  Herman van Bolhuis, directeur 3D Makers Zone
 •  Bert Thuis, Fieldlabmanager ACM3, NLR

Advanced Manufacturing wordt al volop in de praktijk ingezet. In diverse Fieldlabs kunnen bedrijven daar ervaring mee op doen en hun mensen opleiden. Flexible Manufacturing op de BIC in Eindhoven, 3D Makers Zone in Haarlem en ACM3 bij NLR in de Noord-Oost polder zijn Smart Industry Fieldlabs van het eerste uur. Zie www.smartindustry.nl/fieldlabs nummer 10, 12 en 14.

2. Flexible Manufacturing
> Flexibel produceren in een netwerkketen van toeleveranciers

Sprekers:

 •  John Blankendaal, Brainport Industries
 •  Matthijs Punter, TNO
 •  Ralf-Peter Simon (Engelse spreker), International Data Spaces Association

Toeleveranciers in een high-tech, low volume, high complexity-keten wisselen met veel partijen order- en productinformatie uit. Deze informatie moet sneller en betrouwbaarder worden uitgewisseld. Om dat voor elkaar te krijgen, worden verschillende ICT-systemen voor ERP en CAD/CAM aan elkaar gekoppeld.

In het Smart Industry Fieldlab ‘Smart Connected Suppliers Network’ wordt met een groot aantal betrokken spelers, gebruikers en ICT-leveranciers samengewerkt om tot standaardisering te komen. Deze standaardisering moet op termijn voldoen aan internationale standaarden zoals die van International Data Spaces. In deze sessie wordt ingegaan op de eisen en noden, wat er vandaag de dag al mogelijk is en wat de ontwikkelingen van een IDS zijn.

3. Smart Products en AI
> Toepassingen van slimme producten en kunstmatige intelligentie

Spreker:

 •  Fred Verstraaten, manager Technology & Product Management en lid Management Team R&D

Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u een kijkje in de R&D-keuken van Vanderlande aan de hand van enkele voorbeelden van hoe Vanderlande nieuwe technologieën en AI in zijn producten toepast. Vanderlande is wereldwijd marktleider in bagageafhandeling- systemen voor luchthavens, sorteersystemen voor pakketdiensten en postdiensten en een toonaangevende leverancier van warehouse automatiseringsoplossingen.

4. Servitization en Blockchain
> Praktische toepassingen van blockchain in de logistieke en energiesector

Spreker:

 •  David Kemps, ABN AMRO

In deze sessie wordt ingegaan op servitization, het proces waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. Door het proactief aanbieden van diensten – van een onderhoudscontract tot een product-as-a-service – kan een industriële ondernemer zich onderscheiden van de concurrentie en zo zorgen voor meer omzet, hogere winst en klantenbinding voor de lange termijn.

Steeds meer bedrijven experimenteren tegenwoordig met ‘pay-per-use’ modellen. Sensortechnologie, cloud-diensten en big data-analyses worden steeds goedkoper en dus bereikbaar voor het mkb-bedrijf. Servitization vraagt echter om een aanpassing van de gehele organisatie: van ontwerp tot HR. De consument omarmt ‘as-a-service’ oplossingen zoals Swapfiets en Blendle-wasmachines al, nu B2B nog.

Zie ook: https://insights.abnamro.nl/2016/10/servitization-dienstverlening-is-de-toekomst-van-de-industrie/

5. Digital Factory
> Innovatie bevorderen met behulp van software

Spreker:

 •  Robert Howe, CEO Verum Software Tools

De presentatie zal ingaan op de strategische uitdagingen waarmee industriële bedrijven worden geconfronteerd in het licht van de voortdurende digitalisering en het essentiële belang van het gebruik van software om innovatie te stimuleren. Verder wordt ingegaan op hoe de nieuwste ontwikkelingen in Model Driven Software Engineering leiden tot het vermogen om snel te innoveren in software en om daarmee betrouwbare resultaten te behalen. Er zal een industriële casus worden gepresenteerd die ingaat op de gepresenteerde argumenten.

6. Connected Factory
> Welke impact heeft 5G en wat kunt u nu al doen om te anticiperen?

Spreker:

 •  Paul Cobben, KPN

Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er met de komst 5G en hoe kun je vandaag al beginnen met het implementeren van een infrastructuur die voor 5G gereed is?

7. Sustainable Factory
> Maak uw fabriek circulair en duurzaam

Sprekers:

 •  Maarten van Werkhoven, TPA Adviseurs
 •  Simon Jager, Semiotic Labs
 •  Ton Bastein, TNO

Er is een Audit programma dat de ondernemer kan helpen de volgende stap te zetten in het verduurzamen van aandrijvingen. Dit gaat over compliance, kennis, monitoring en sturing (van moeten naar kansen).

Het praktijkvoorbeeld van Semioticlabs geeft aan hoe een ondernemer succesvol is geweest in het proces te verduurzamen.

Smart èn Circulair: hoe de smart industry circulaire economie in de praktijk brengt  -een verkenning onder 20 Gelderse maakbedrijven. Bij een rondgang langs 20 Gelderse bedrijven uit de maakindustrie bleek dat tal van bestaande activiteiten en vooral ook recente ICT-gedreven innovaties (3D printing, condition based maintenance, asset sharing) sterk bijdroegen aan een meer circulaire bedrijfsvoering (overigens zonder dat dit het voorop gezette doel was). De  bevindingen uit deze eerste verkenning zouden aanleiding kunnen zijn voor een bredere aanpak, waarbij op programmatisch niveau de bijdrage van een smart maakindustrie aan een meer circulaire economie versterkt zou moeten worden.

8. Smart Working
> Hoe kunnen werknemers profiteren van Smart Industry-toepassingen?

Spreker:

 • Wouter van Ree, AKOS

In deze sessie wordt ingegaan op het concept Smart Working. Het doel is een leidende positie in te gaan nemen en een ‘vooroploper’ te worden in de markt. Innovatie zit in ons bloed maar de verandering realiseren naar de dagelijkse vertaalslag voor mens en organisatie is een grote kloof en lastig. Door AKOS kennis te laten maken met het concept Smart Working krijgt de technische innovatie “van buiten” ook betekenis voor sociale innovaties “naar / van binnen”. Dat gebeurt volgens een bepaalde methodiek.

Door een praktisch vijf-stappenplan waarin zowel MT, middenkader als medewerkers worden meegenomen, kwammen tot een plan van aanpak met korte, middellange en lange termijn acties rond Smart Working.

In stap een wordt gebruik gemaakt van twee scans voor besluitvormers, een landelijk SW-benchmarkonderzoek voor medewerkers en een aantal (groeps)interviews.

In stap twee worden twee sessies met MT georganiseerd, stap drie een sessie met middenkader en stap vier volgt met twee sessies met medewerkers. In stap vijf volgt een eindrapportage waarin alle informatie wordt geduid en aan een advies wordt gekoppeld.

Tijdens de aanpak wordt de dialoog tussen bijvoorbeeld medewerkers en leidinggevenden al geactiveerd en zijn we tijdens het traject al aan het veranderen.

9. MKB gaat Digitaal
>  Slim aan de slag met de digitale toekomst van uw bedrijf

Spreker:

 •  Paul d’Hond, Kamer van Koophandel

Elke ondernemer in de industrie zou moeten profiteren van de mogelijkheden om met digitalisering de productiviteit van zijn onderneming te verbeteren. Toch ervaren veel ondernemers dat het lastig is om het juiste pad uit te stippelen, een eerste stap te zetten en leveranciers en investeringsruimte te vinden.

In deze workshop delen succesvolle ondernemers hun digitale succesverhaal én hun valkuilen. Cruciale technologieën zoals procesautomatisering, robotisering, ERP, PaaS, Data en IoT passeren de revue. Deze sessie is een voorzet voor de volledige workshop waarin u – al sparrend met collega-ondernemers – concreet aan de slag gaat met úw digitale actieplan.

Workshops (16:10 – 16:55 uur)

1. Introductie Machine Learning
> Hoe kun je machine learning toepassen?

Sprekers:

 •  Xander Steenbrugge, ML6
 •  Stef Ruinard

Om op een succesvolle manier machine learning in te zetten, moeten bedrijven investeren in het begrijpen van deze technologie. Het inschatten van wat tegenwoordig al mogelijk is, is van fundamenteel belang voor het sturen van een AI-strategie. Met deze mini-cursus krijgt u aan de hand van concrete voorbeelden een duidelijk beeld van hoe machine learning het digitale landschap in elke sector voorgoed verandert.

2. Smart Industry Hubs
> Hoe profiteert u als ondernemer van de Smart Industry Hubs in uw regio?

Sprekers:

 •  Henk Gritter, Programmabureau Smart Industry
 •  Robin Burghard, Smart Industry Oost
 •  Arnold Hofmeijer, GS Metaal
 •  Daniel da Costa, RVO

De kracht van Smart Industry zit in de regionale samenwerking. De regionale samenwerking is vorig jaar versterkt door de oprichting van 5 regionale Smart Industry Hubs. De Smart Industry Hubs helpen mkb’ers verder te digitaliseren en versterken de samenwerking tussen de Smart Industry fieldlabs. In deze sessie wordt ingegaan op wat de Hubs specifiek voor de ondernemers kunnen betekenen. Ook wordt een succescasus gepresenteerd van een bedrijf dat effectief kon zijn door de regionale samenwerking. De RVO geeft los van het regionale instrumentarium, ook het nationale instrumentarium voor Smart Industry weer.De kracht van Smart Industry zit in de regionale samenwerking. De regionale samenwerking is vorig jaar versterkt door de oprichting van 5 regionale Smart Industry Hubs. De Smart Industry Hubs helpen mkb’ers verder te digitaliseren en versterken de samenwerking tussen de Smart Industry fieldlabs. In deze sessie wordt ingegaan op wat de Hubs specifiek voor de ondernemers kunnen betekenen. Ook wordt een succescasus gepresenteerd van een bedrijf dat effectief kon zijn door de regionale samenwerking. De RVO geeft los van het regionale instrumentarium, ook het nationale instrumentarium voor Smart Industry weer. Zie voor meer informatie:

www.gsmetaal.nl

In de regio

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/wegwijzer-smart-industry/subsidies-en-financiering

3. Samenwerking Nederland-Duitsland
> Maak kennis met toonaangevende Duitse organisaties

Sprekers:

 •  Ralf Kalmar, Fraunhofer IESE – Kaiserslautern
 •  Ralf Peter Simon, Internatioal Dataspace Association
 •  Peter van Harten, Programmabureau Smart Industry

In een tijd waarin veel zaken onzeker zijn, de wereldeconomie onder druk lijkt te staan en het belang van slimmer werken nog groter wordt, heeft Smart Industry actief de samenwerking gezocht met Duitsland. Tijdens een Koninklijk bezoek in oktober 2018 zijn niet alleen strategische samenwerkingen ondertekend met onder meer Plattform Industrie 4.0 en de Smart Factory, maar is het afgelopen jaar ook gewerkt aan hele concrete samenwerkingsprojecten.

Duitsland heeft ons veel te bieden als het gaat om productieautomatisering, kunstmatige intelligentie en kent vele toonaangevende onderzoeksinstellingen. Op hun beurt kunnen ze veel leren van hoe wij digitalisering hebben aangepakt. Samen werken we aan uniforme standaards die een belangrijke voorwaarde zijn voor een versnelde digitale transitie.

In deze workshop vertellen we je welke kansen de samenwerking met Duitsland biedt en maak je kennis met onder meer de International Dataspace Association en het Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering. Beiden zoeken actief de samenwerking met Nederland en stellen zich kort voor. Fraunhofer laat ook kort iets zien van hun Ba-sys systeem. Kijk voor meer informatie op:

4. Data Value Center Smart Industry (DVC-SI)
> Hoe haal je meer waarde uit data?

Sprekers:

 • Gerard Blom, BOM
 • Koen Herps, KMWE
 • DVC-SI partners

 Hoe kun je als ondernemer meer profijt hebben van data? Een helder praktijkvoorbeeld van een hightech bedrijf laat zien hoe data kunnen helpen met het creëren van extra waarde. Verder worden de doelen en activiteiten van het nieuwe DVC-SI toegelicht. In een panelsessie kunt u de sprekers en de DVC-SI partners nader bevragen.

5. Cyber Security
> Samenwerking in het mkb is een must voor cyber-weerbaarheid

Sprekers:

 •  Chris van ’t Hof, moderator
 •  Lars de Groot, Demcon
 •  ASML, Ewoud Smit
 •  Rob Fleuren, AAE
 •  Johan van Sommeren, VDL

In deze sessie laten we zo concreet en tastbaar mogelijk het belang van het goed organiseren van cyberweerbaarheid zien. Maar wellicht nog belangrijker, we laten zien (aan de hand van de inzichten van leidende ondernemingen) hoe je praktisch aan de slag kan gaan met het delen van informatie waardoor je digitale veiligheid verbetert.

6. Assessment
> Doe de test: hoe smart is jouw fabriek?

Sprekers:

 •  Hans Praat, Fieldlabmanager Region of Smart Factories
 •  Anno Cazemier, Langhout en Cazemier

Het Noord-Nederlandse Fieldlab Region of Smart Factories (RoSF) ontwikkelde een test die de basis vormt van de nieuwe Nationale Smart Industry Assessment die vandaag wordt gelanceerd. Met deze test kunnen productiebedrijven uit de maak- en procesindustrie vaststellen waar ze staan en welke stappen ze nog kunnen zetten op weg naar een Smart Factory die overeind blijft staan in het Industry 4.0 tijdperk. Het Assessment is ontwikkeld dóór en vóór bedrijven en dat merk je. Het is uitgebreid, zeer concreet en het biedt praktische handvatten voor MKB-bedrijven.

Tijdens deze sessie geven de bedrijven uit de RoSF-groep een toelichting op het Assessment aan de hand van concrete voorbeelden. Gaandeweg kom je er achter wat een Smart Factory is. Bovendien kun je de test doen en de uitkomst gebruiken om je eigen plan te maken.

7. Mensgerichte Technologie
> Wat is de toegevoegde waarde van mensgerichte technologie?

Sprekers:

 •  Gu van Rhijn, TNO
 •  Ingeborg Koppenol, Amfors
 •  Ronald de Koning, Amfors

We zijn in Nederland goed in het flexibel en snel ontwikkelen en produceren van een complexe en gevarieerde productmix. Tegelijkertijd zijn er veel vacatures in de maakindustrie en staan er mensen zonder werk aan de kant. Voor hen biedt mensgerichte technologie kansen. Dankzij bijvoorbeeld cobots, augmented reality, operator supportsystemen en exoskeletten ondersteunen mensen bij hun taak in het productieproces. Dat verbetert zowel de toegevoegde van medewerkers, als hun vaardigheden en hun inzetbaarheid.

In de workshop wordt aan de hand van verschillende mensgerichte technologieën en bedrijfscases het volgende besproken:

 • mensgerichte technologie: wat is het?
 • effecten van mensgerichte technologie op bedrijf en medewerkers: wat levert het op voor het bedrijf en voor de inzetbaarheid en de ontwikkeling van medewerkers?
 • hoe implementeer je het succesvol? Wat zijn aandachtspunten in de user interface, in organisatie en IT?

8. Skills
> Stimuleren van skills-ontwikkelingen /digitaal talent in de praktijk

Sprekers:

 •  Gerik ten Berge, Techport
 •  Rik Grasmeijer, Fieldlab Industrial Robotics/AWL Techniek
 •  Jorn Vroegh, Danone

Techport stimuleert mogelijkheden voor bij-, her- en omscholing voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de maakindustrie. In samenwerking met de Tata Steel Academy, ROC Nova College en het omscholingsprogramma House of Skills zetten we vanuit het Field Lab Smart Maintenance Techport modules op voor medewerkers uit de maakindustrie, gericht op ontwikkeling in Smart Maintenance (sensoriek, data analyse) en beoogde zij-instromers met oog voor zowel hard- als softskills.

Het Fieldlab Industrial Robotics zet zich in om vakmensen gericht op te leiden tot personeel dat in staat is om gerobotiseerde machines (door) te ontwikkelen, besturen, programmeren en bedienen.

Best Practice “leren op de werkvloer”. Jorn Vroegh van Danone/Nutricia laat zien hoe de POKA app helpt om operators te trainen. Door middel van QR codes op apparatuur zijn alle werkinstructies direct beschikbaar en worden veelal toegelicht met korte instructie video’s.

9. Roadmap Smart Industry
> Sessie voor onderzoekers over plannen voor toegepast onderzoek naar Smart Industry

Sprekers:

 •  Jan Post, Philips Drachten
 •  Odile Steijger, NWO-TTW
 •  Michiel Janson, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 •  Tom van der Horst, TNO

Deze sessie is bestemd voor onderzoekers en bij onderzoek betrokken en geïnteresseerde bedrijven. Hierin geven we een beeld van komende ontwikkelingen met betrekking tot toegepast onderzoek in 2019. Vanuit de topsector HTSM kennen wij een roadmap Smart Industry met een technische focus. In die roadmap wordt het domein van toegepast onderzoek voor Smart Industry beschreven. Vanuit de NWA (Nationale wetenschapsagenda) is een route Smart Industry opgesteld met een meer maatschappelijke focus. NWO kent de generieke NWA-calls en heeft een Smart Industry-call voor toepassingsonderzoek. In de komende tijd verwachten wij, naast de jaarlijkse Europese H2020 Factories of the Future calls, een NWA- en een NWO-call. Tenslotte werkt het ministerie van EZK samen met andere ministeries en de topsectoren aan de uitwerking van missies en sleuteltechnologieën zoals genoemd in het regeerakkoord. Van dit laatste proces wordt toegelicht hoe de planning verloopt.

Aanmelden

Wij verwachten meer aanmeldingen dan het aantal beschikbare plaatsen. Voor het Smart Industry Jaarevent 2019 streven wij naar een juiste balans in deelnemers, verdeeld over het werkveld van Smart Industry. Na sluiting van de aanmeldingstermijn (11 maart) verwerken wij alle aanmeldingen om tot een passende verdeling te komen. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw deelname óf het bericht dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Uw aanmelding of deelname zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Aanmelden