Binnen het EU H2020 project HORSE is er budget voor experimentele toepassing van inclusieve technologie mens robot samenwerking in industriële omgevingen. Het gaat om toepassingen van technologie die eerder binnen HORSE op labschaal zijn gedemonstreerd, bijvoorbeeld door TNO in Leiden/Delft. Denk aan cobots en operator support systemen. Daarnaast dient in de toepassing verder worden gewerkt met en aan het binnen Horse ontwikkelde software platform.

Aanvragen door een cluster bedrijven van (minimaal) één productiebedrijf (MKB), en andere partners die nodig zijn voor het project, zoals bijvoorbeeld kennisinstelling, leverancier, integrator en/of Fieldlab. Maximale vergoeding is 200.000 euro (volgens EU subsidie regels). Subsidiabel zijn uurloon, reis- en verblijfkosten, lease van robots e.d., maar niet aanschaf. Indiening voor 28 februari 2018.

Heeft u interesse? Neem contact op met Gu van Rhijn (gu.vanrhijn@tno.nl) en Jasper Winters (TNO). Zij hebben in HORSE al de nodige ervaring opgebouwd.

Klik hier voor meer informatie.