Kwetsbaarheid ICT-infrastructuur

Aandacht voor cybersecurity is geen luxe, maar noodzaak. De verbinding met het internet kan een bedrijf kwetsbaar maken voor onder andere hacks. Een voldoende niveau van cyberveiligheid is hierin een absolute basis vereiste, aangezien de hoogtechnologische industrie aantrekkelijk is voor economische spionage door buitenlandse bedrijven en andere landen. Er is dus vraag om cybersecurity in producten, processen en in de keten. Smart Industry maakt producten slimmer door inzet van meer software en productieprocessen die ook buiten de bedrijfsgrenzen digitaal aan elkaar worden gekoppeld.

Cybersecurity als kans

Door met uw ICT-leverancier in gesprek te gaan over het onderwerp cybersecurity, vergroot u het inzicht van u en van uw medewerkers op het onderwerp cybersecurity. Dit geldt zowel binnen uw eigen organisatie als binnen de keten waarmee u samenwerkt. Een goed niveau van cybersecurity heeft toegevoegde waarde in een steeds digitaler wordend speelveld.

Ook uw machines zijn kwetsbaar!

Traditioneel gaat er veel aandacht uit naar de bescherming van uw IT-netwerk. Ook uw machines worden steeds vaker verbonden aan het internet. Dit vraagt om extra aandacht. Wij hebben de afgelopen tijd aan een scan gewerkt waarmee u kunt onderzoeken of uw systemen en organisatie voldoende beveiligd zijn en wat u kunt doen om het te verbeteren. In onderstaande blokken vindt u hier meer informatie over.

Fieldlabs

In verschillende Fieldlabs komt het thema cybersecurity aan bod. Het meest concrete Fieldlab is het Fieldlab The Garden.

Cybersecurity Scan

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in samenwerking met Smart Industry, TNO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Cyber Security Scan ontwikkeld. Met deze scan krijgen MKB-ers in de maakindustrie inzicht in de cyberveiligheid van de organisatie en adviezen en tips om deze te beschermen tegen cyberdreigingen.

Hoe goed is uw bedrijf beschermd tegen economische spionage?

Aanvullende informatie

Cybersecurity Nieuws