Word ook een Smart Industry Ambassadeur!

Smart Industry Ambassadeurs zijn bedrijven en instellingen die klaar zijn voor de toekomst en actief bijdragen aan de realisatie van de actieagenda Smart Industry. Zij beschikken over kennis die zij graag delen met het Smart Industry netwerk. U kunt ook Smart Industry ambassadeur worden! Smart Industry is een ontwikkeling die slaagt wanneer bedrijven, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden de handen ineen slaan. Samenwerken en kennisdelen in het netwerk zijn daarvoor cruciaal.

Deel uw kennis en laat zien dat uw bedrijf of instelling klaar is voor Smart Industry door het voeren van het logo ‘Powering Smart Industry’.

Mocht uw organisatie Smart Industry Ambassadeur willen worden, kunt u een verzoek per email sturen naar het programmabureau. Na akkoord kunnen Smart Industry Ambassadeurs, binnen enkele richtlijnen, het logo van Smart Industry Ambassadeur gebruiken voor hun uitingen, terwijl het programmabureau in haar communicatie kanalen events e.d. van ambassadeurs zoveel mogelijk zal mee nemen. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar info@smartindustry.nl.

De Smart Industry stuurgroep wil de bekendheid van het Smart Industry programma zo groot mogelijk maken, terwijl anderzijds diverse congressen, initiatieven, commerciële bedrijven met zinvolle Smart Industry oplossingen gaarne met Smart Industry mee willen doen. Beide partijen onderkennen de noodzaak van het versnellen van de digitalisering in de industrie en trachten hiertoe zinvolle oplossingen te realiseren.

Benieuwd welke ambassadeurs in welke regio actief zijn? Klik dan hieronder op één van de regio’s en krijg een overzicht van alle aangesloten ambassadeurs:
Regio Noord
Regio Noord-West
Regio Zuid
Regio Oost
Regio West