Steeds meer bedrijven halen productie terug uit lagelonenlanden of denken hier over na. Andere bedrijven kiezen er bewust voor om hun productie in Nederland te houden en juist níet te verplaatsen naar het buitenland. Het terughalen van de productie is in de VS al langer een trend. Maar ook in andere landen in West- Europa halen steeds meer bedrijven hun productie terug.  Deze trend heet reshoring. Reshoring is een nieuwe trend die naast offshoring (het verplaatsen van productie naar lagelonelanden) bestaat.

De Kamer van Koophandel publicatie ‘Produceren in Nederland of in lagelonenlanden?’ (februari, 2016) zet de belangrijkste feiten over reshoring voor u op een rij. Daarnaast helpt de publicatie u met drie belangrijke vragen:

  • Reshoren of offshoren: hoe neem ik een zorgvuldige beslissing?
  • Hoe kan ik ook in Nederland kostenefficiënt en slim produceren?
  • Welke ondersteuning is er voor mij beschikbaar als ik kies voor reshoring?

Deze KvK-publicatie kwam tot stand met bijdragen van de brancheorganisaties Metaalunie District Noord, CBM en Modint, de universiteiten van Tilburg, Delft en Maastricht en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zes ondernemers inspireren met hun praktijkverhaal, en tonen de persoonlijke en zakelijke keuzes van ondernemers voor Reshoring.

Meer informatie
Kamer van Koophandel
Tom Bouws
E: tom.bouws@kvk.nl

Reshoring: productie terug in Nederland

23 februari 2018

Kennissessie The Reshoring Connection

13 februari 2018