23 november 2019: Fieldlabs RoSF en Technologies Added worden proeftuin Digital Twin project

Prachtig nieuws voor de Fieldlabs Region of Smart Factories (RoSF) en Technologies Added. Een groot nationaal consortium van universiteiten en bedrijven gaat, onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), samenwerken op het gebied van Digital Twins. Dit zijn digitale kopieën van fysieke producten en productieprocessen met ongekende mogelijkheden. Digital Twinning wordt gezien als dé sleuteltechnologie op weg naar First Time Right ontwikkelprocessen en klantspecifiek (N=1) en foutloos produceren. We gaan het zien, maar Digital Twinning is doorbraaktechnologie met nobelprijs-potentie. De bedrijven uit het RoSF-consortium en het Fieldlab Technologies Added in Emmen gaan in een vroege fase de technologie testen en uitrollen.

Het project, gefinancierd door NWO, is een initiatief van Bayu Jayawardhana en Jan Post, beide hoogleraar aan de RUG en nauw betrokken bij RoSF. De RUG is penvoerder van het consortium, waarmee Noord-Nederland de regie gaat voeren over dit belangrijke innovatiethema.

Lees hier het volledige persbericht.