27 juni 2019: Zelf aan de slag workshop: cyber security op de werkvloer

Smart Industry geeft op diverse locaties door het land een eendaagse workshop over cyber security en sensor data delen. De workshop is gratis voor mkb’ers en Smart Industry Fieldlab partners (we hanteren een maximum van 24 deelnemers per sessie). Inmiddels hebben de eerste workshops al plaatsgevonden op de Brainport Industries Campus in Eindhoven en op de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Bent u ook in de workshop geïnteresseerd? Kom dan op maandag 9 september naar CAMPIONE in Rijen, op vrijdag 13 september naar Region of Smart Factories in Groningen of op vrijdag 11 oktober naar de Limburgse Werkgevers Vereniging in Roermond. Opgeven kan via info@smartindustry.nl of de lokale coördinator (CAMPIONE via pvk@worldclassmaintenance.com, Region of Smart Factories via hpraat@nom.nl en de Limburgse Werkgevers Vereniging via demandt@lwv.nl).

De workshop gaat in op Internet of Things data verzamelen met moderne PLC, Python programmering, de OPC-UA standaard en gebruikers, systeem en netwerk cyber security zoals firewall rules om productieprocessen en equipment cyber veilig te houden. In de workshop gaan gebruikers zelf aan de slag met deze systemen en ervaren zelf wat het is om gehackt te worden en hoe ze zich daar tegen beveiligen.