26 juni 2019: Smart Industry call 2019 voor academisch onderzoek

In het samenwerkingsprogramma Smart Industry financiert NWO inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. Specifieke multidisciplinaire onderzoekstopics in dit programma liggen op het snijvlak van: personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en slimme apparatuur.

Waarvoor
Dit programma richt zich op het snijvlak van big data, smart industry en creatieve industry, en is de tweede call. In 2016 resulteerde de eerste call in zes gehonoreerde projecten. De SI2019 call adresseert een subset van onderwerpen die in het Smart Industry roadmap zijn beschreven:

 • Mass customization / use-based adaptation
 • Human Centered Technology / Human Technology Interaction
 • Digital Twin
 • Cyber Physical Systems
 • (Trusted) data sharing
 • Advanced Manufacturing
 • Robotics

Alle projecten moeten een duidelijke multidisciplinaire samenwerking zijn, die steunt op zowel de creatieve industrie, de High Tech Systemen en Materialen community en de Data Science/big data community. Publiek-private samenwerking is vereist, en onderzoekers mogen zowel academisch als een mix van universitaire en hogeschool researchers zijn.

Voor wie
De financiering kan aangevraagd worden als u als onderzoeker verbonden bent aan een Nederlandse universiteit, NWO-instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd. Daarnaast kunnen HBO onderzoekers aansluiten als mede-aanvrager. Tevens kunnen onder bepaalde voorwaarden buitenlandse onderzoekers participeren. Zie voor details de brochure tekst.

Wat aanvragen
Er kan per project maximaal € 750.000,- NWO-financiering worden aangevraagd voor academisch onderzoek. En er is een top-on subsidie mogelijk door participatie van HBO-onderzoekers tot maximaal € 100.000,- per project. Deze financiering kan aangewend worden aan de volgende posten:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten inclusief kleine investeringen tot maximaal € 160.000,- en buitenlandse reizen
 • Kennis utilisatie (maximaal € 25.000,-)
 • Buitenlandse kennisinstellingen, participatie via het zogenaamde Money follows Cooperation principe

Er is minimaal 15% in-cash en minimaal 30% totaal (in-cash en in-kind) cofinanciering nodig om in aanmerking te komen voor NWO-financiering binnen deze call.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van een Expression of Interest is donderdag 27 juni 2019, 14:00.
 • De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is donderdag 19 september 2019, 14:00.

Criteria, procedure en aanvragen
Ga naar de website van NWO voor de criteria en procedure van deze financiering. Op deze pagina vindt u ook de link naar de speciale pagina om de financiering aan te vragen.