26 april 2019: Twee nieuwe HTSM-calls geopend

De jaarlijkse HTSM-call van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) is weer geopend. Het programma richt zich op het stimuleren van excellent fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) in Nederland. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Daarnaast is het ENW-brede PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen geopend. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de Topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT.

Over de HTSM-call van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

De maximale TTW-bijdrage per project bedraagt 750.000 euro (inclusief BTW). Projectvoorstellen binnen deze call dienen een bijdrage te leveren aan minimaal één van de roadmaps van Holland High Tech – Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems , Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Smart Industry, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment en Space – of het doorsnijdend thema ICT.

De call kent twee deadlines:
– de deadline voor vooraanmeldingen is 29 april 2019, 14:00 uur CEST.
– de deadline voor volledige onderzoeksvoorstellen is 11 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Klik hier voor meer informatie.

Over het ENW-brede PPS-fonds van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen

Voorstellen dienen te passen in de kennis- en innovatieagenda(’s) van één of meer van deze topsectoren. Het ENW PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen, die zijn samengevat in twee aparte calls: de call ENW PPS-fonds 2019 en de call KIEM 2019. Het ENW PPS-fonds stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het Fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd en heeft hiervoor in 2019 ca. 12 miljoen euro beschikbaar.

Het ENW PPS-fonds kent in 2019 twee deadlines voor het indienen van voorstellen:
– 4 juni 2019
– 8 oktober 2019

Klik hier voor meer informatie.