Twee jaar geleden vond het KvK Smart Industry Event plaats in Amersfoort. Tijdens de middag daagde Defensie de Nederlandse industrie uit met ideeën te komen voor “de basis van de toekomst” (denk hierbij aan uitzending naar Afghanistan). In de probleemstelling moesten een aantal problemen op het gebied van energie, veiligheid, logistiek en water worden opgelost. Uiteindelijk leverde de uitvraag in totaal 600 ideeën op, waarvan er veertien geselecteerd werden. Op het Smart Industry Fieldlab Smart Base in Amersfoort werden de demonstrators hiervan getest.

Checkpoint was één van geselecteerde ideeën die getest is en waar de Koninklijke Landmacht mee verder gaat. De Luitenant-Kolonel die het project leidt is uitgenodigd voor de uitreiking van de MKB Innovatie Top 100. De insteek van het KvK Smart Industry Event is om partijen met een vraag te verbinden met het innovatieve MKB. Twee jaar later is nu te zien dat de uitkomsten hiervan genomineerd zijn voor de MKB Innovatie Top 100!