20 september 2018: Smart Industry delegatie bezoekt Smart Factory Kaiserslautern

Op 4 september heeft een kleine Smart Industry delegatie de Smart Factory Kaiserslautern (SFKL) bezocht. De Nederlandse delegatie bestond uit leden van het Programmabureau Smart Industry, TNO en enkele Hubs. Samen waren meer dan tien Fieldlabs daarmee vertegenwoordigd.

Eerder dit jaar werd in juni al een bezoek gebracht aan Duitse Labs en Competence Centers in Aachen, Kaiserslautern en Karlsruhe. De Nederlandse Fieldlabs en Duitse Competence Centers kennen elkaar inmiddels goed. Zo kwamen de Duitse Competence Centers vorig jaar op bezoek in Nederland en bezochten enkele Fieldlab vertegenwoordigers het Duitse netwerk van Competence Centers op de Hannover Messe eind april. De bezoeken zijn onderdeel van de internationale samenwerking die Smart Industry breed met Duitse organisaties opzet in het kader van een van de actielijnen uit de implementatieagenda 2018-2021.

Ontwikkelingen in samenwerking met Duitsland

Nederland wil in 2021 een van de meest flexibele en best digitaal verbonden productienetwerken van Europa realiseren. Daarin is een samenwerking met Duitsland – onze belangrijkste handelspartner – cruciaal. Smart Industry heeft daarom contact gezocht met het Duitse SFKL. SFKL is opgericht door Prof. Dr. Zühlke en hij stond aan de wieg van de Industrie 4.0 in Duitsland. Hij heeft met een partnerecosysteem van ruim 50 partijen van naam en faam een volledig connected productie-omgeving ontwikkeld voor op de productievloer. Het mooie van deze omgeving is dat het bestaat uit apparatuur die op dit moment te koop en ook direct toepasbaar is. Zie voor meer informatie de site van SFKL.

Er is in Duitsland veel interesse in samenwerking met onze Hubs en het Smart Industry Fieldlab Ecosysteem. Zo heeft het Smart Industry Fieldlab Smart Connected Supplier Netwerk (SCSN) ondertussen ruime ervaring opgedaan als het gaat om uitwisseling van data over de keten heen wat diepgaande ketenintegratie mogelijk maakt. Over en weer is er veel interesse om de kennis te delen en daarmee de Europese industrie sterker en concurrerender te maken. En dat is waar het uiteindelijk om gaat: onze bedrijven sterker en succesvoller maken.

Op dit moment wordt gewerkt aan een meerjarige samenwerking tussen het Smart Industry Programma en SFKL waarbij aan een aantal hele concrete projecten of Europese calls zal worden gewerkt. De komende maanden zal dit in overleg met de Hubs verder worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Het zou zo maar kunnen zijn dat we op de volgende Hannover Messe al een en ander in de praktijk kunnen laten zien wat uit deze mooie veel belovende samenwerking kan ontstaan.

Wil je meer weten over de samenwerking tussen Smart Industry en het Duitse SFKL? Stuur dan een email naar info@smartindustry.nl.

Eerstvolgende stap in Nederlands-Duitse samenwerking

In oktober zal een Nederlandse delegatie voor een economische missie afreizen naar Rijnland-Palts en Saarland. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en missieleider en tevens Smart Industry voorzitter Ineke Dezentjé Hamming zullen hierbij aanwezig zijn. De Koning en Koningin zullen bij een aantal programmaonderdelen van de missie aansluiten.
Het programma voor deze missie richt zich op de digitalisering van de industrie en biedt organisaties de mogelijkheid in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners, een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die beide deelstaten te bieden hebben en kansen om een innovatiesamenwerking te starten. Tijdens de missie zullen Smart Industry en het Platform Industrie 4.0 de Memorandum of Understanding (MOU) ondertekenen.