20 september 2018: Mooi vermelding Smart Industry en Fieldlabs in AWTI

Onlangs publiceerde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) een publicatie over de onderbelichte kant van innovatie. De publicatie geeft advies over het stimuleren van de verspreiding van innovaties om waarde te hebben voor de economie en samenleving. Op dit moment zijn er veel voorbeelden te geven waar verspreiding van de innovatie hapert. Volgens de publicatie moet de overheid actiever werken aan gunstige verspreidingscondities om meer maatschappelijke waarde uit innovaties te halen. Dit kan door de vraag naar innovatie te stimuleren en door belemmeringen weg te gaan.

Smart Industry als verspreidingsinstument

Het algemeen economisch innovatiebeleid van de regering, zoals belegd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), bestaat uit een mix van beleidsinstrumenten. Een van de verspreidingsinstrument die aangehaald wordt, is het Smart Industry programma:

Het ministerie van EZK coördineert het programma Smart Industry dat digitaliseringskansen wil benutten voor de innovatie van producten, productieprocessen en businessmodellen in de industrie. Het programma wil ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven innovaties uit de Smart Industry implementeren oftewel dat deze innovaties zich onder bedrijven verspreiden.

Het programma heeft drie actielijnen:

  1. Kennis over innovaties uit de Smart Industry overdragen naar het bedrijfsleven en vergroten van het bewustzijn bij bedrijven;
  2. Oprichting van Fieldlabs waarin bedrijven en kennisinstellingen nieuwe toepassingen ontwikkelen, testen en implementeren;
  3. Versterken van de digitale vaardigheden en het ontwikkelen van standaardisatie, delen van data en oplossingen voor cyber security.

Lees hier de volledige publicatie.

Over AWTI

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen zijn strategisch van aard en gaan over de hoofdlijnen van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. De leden van de AWTI zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De raad staat onder voorzitterschap van Uri Rosenthal. De AWTI doet zijn werk vanuit de overtuiging dat het belang van kennis, wetenschap en innovatie voor economie en samenleving groot is en in de toekomst nog verder zal toenemen.