De Fieldlabcoördinatoren en enkele van hun deelnemers hebben zich vrijdag 14 september gebogen over de toepassing van machine learning/artificial intelligence (AI) in de fabricage omgeving. In een door Google aangeboden en georganiseerde workshop werd kort ingegaan op data verzamelen via IoT sensoriek, het doorsturen en opslaan in de cloud, AI technieken en de geschiedenis daarvan. Daarna werd uitgebreid gediscussieerd over mogelijke eerste use cases die we in Fieldlabs zouden kunnen oppakken.

Dat laatste blijkt iets lastiger. AI werkt goed bij beeld, spraak en tekst herkenning met backtracking algoritmen (deep learning), waar je veel input data gekoppeld hebt aan bekende output data. Met AI ga je dan terugwerken naar het algoritme dat nodig is om input aan output te koppelen. In allerlei fabriekssituaties zoals foutloze productie en preventief onderhoud wordt het al moeilijker omdat je over langere tijd de juiste en voldoende data moet hebben, terwijl installaties in die tijd nogal eens wijzigen. Met recursief leren is nog wel het een en ander te bereiken door de werkelijkheid en simulaties (digital twins) samen te laten werken en voldoende data te krijgen. Maar in het laatste geval is het meer bekende stof uit moderne meet- en regeltechniek.

Al met al zeer leerzaam en reden genoeg om een soortgelijke workshop op security en data delen te organiseren. Voor liefhebbers is er een PowerPoint presentatie beschikbaar van 18mb. Deze is op te vragen via info@smartindustry.nl.