Intensieve samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen versnelt de digitalisering van de Nederlandse industrie. Dit blijkt uit TNO onderzoek naar de eerste tien van tweeëndertig zogeheten Fieldlabs waarin deze samenwerking vorm krijgt. Er ontstaan in de Fieldlabs meer technologische vernieuwingen en spin-offs. Ook dragen deze bij aan extra werkgelegenheid. De Fieldlabs zijn ontstaan uit de agenda’s Smart Industry.

Gedeelde uitdagingen aanpakken

De Fieldlabs ontwikkelen succesvol innovatieve digitale technologieën. TNO ziet kansen om de impact verder te vergroten. “De Fieldlabs zijn actief in uiteenlopende sectoren, van de veehouderij tot en met de metaalnijverheid. Door bijvoorbeeld gezamenlijke workshops op te zetten kan men onderling van elkaar leren bij gedeelde uitdagingen. Voorbeelden zijn financiering, intellectueel eigendom of technische vraagstukken, zoals het op grote schaal uitwisselen van data,” zegt Claire Stolwijk. Zij is onderzoeker bij TNO op het gebied van innovatie beleid voor Smart Industry. Met haar collega Matthijs Punter, onderzoeker op het gebied van Smart Industry en ICT, voerde zij de studie naar de impact van Fieldlabs uit.

Fieldlabs leiden tot concreet resultaat

De onderzochte Fieldlabs leidden tot vijf spin-offs. Zo ontstonden uit het Fieldlab ‘Smart Connected Supplier Network’ twee nieuwe bedrijven. SupplyDrive en Tradecloud helpen maakbedrijven nieuwe vormen van ketensamenwerking te realiseren. Daarmee verbeteren de maakbedrijven hun concurrentievermogen, de kwaliteit, en wordt de time-to-market verkleind. Ze doen dit op basis van kennis ontwikkeld in het Fieldlab op het gebied van datadeling.

Samenwerking in uiteenlopende sectoren

De huidige tweeëndertig Nederlandse Fieldlabs zijn gericht op een slimme inzet van ICT in een sector om bijvoorbeeld machines onderling met elkaar te verbinden en slim aan te sturen. De onderzochte Fieldlabs werken vooral aan de innovatieve toepassing van kunstmatige intelligentie in producten en processen. Ook ontwikkelen en implementeren ze methodes om binnen productieprocessen op een veilige en gecontroleerde manier data te delen.

Smart Industry agenda

De Fieldlabs maken onderdeel uit van de huidige Smart Industry agenda. Een initiatief om de transitie te bevorderen van een analoog aangestuurde industrie naar een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces. Dit leidt niet alleen tot veranderingen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en klanten. Om deze veranderingen te realiseren hebben FME, TNO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, de KvK en de ROMs de handen ineen geslagen en het Smart Industry Platform opgericht. Gezamenlijk hebben zij de Actie agenda Smart Industry 2015-2017 en de Smart Industry Implementatie Agenda 2018-2021 ontwikkeld. Het onderzoek naar de impact van Fieldlabs werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de OESO.

Lees hier het rapport.