De Hannover Messe (van 23 t/m 27 april) – de grootste industriële beurs ter wereld – vindt deze week plaats. Smart Industry heeft net als vorig jaar een eigen stand in hal 8. Tijdens de beurs hebben diverse activiteiten plaatsgevonden op het gebied van Smart Industry. We lichten hierbij kort een aantal hoogtepunten van de afgelopen dagen toe.

Zondag 23 april

Op zondagavond vond het Captains of Industry Diner plaats en werd geopend door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, samen met Nederlandse en Duitse organisaties. Tijdens het diner is de samenwerking tussen het Smart Industry Programma en de Duitse evenknie het Platform Industry 4.0 besproken. Naast het bundelen van Nederlandse en Duitse krachten is er ook nagedacht over hoe bedrijven hier concreet mee aan de slag kunnen.

Maandag 24 april

Op maandag bezochten staatssecretaris Mona Keijzer en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn, Special Envoy StartupDelta, de Hannover Messe en volgden hierbij een tour door hal 8. De staatssecretaris opende om 11:00 uur het paviljoen. Hierna onthulden Keijzer en de Minister President van Vlaanderen, Geert Bourgois, de nieuwe huisstijl van het Interreg project. De doelstelling van dit project is het gestructureerd actief inzetten van kennis, faciliteiten en technologieën in de Field- en kennislabs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van productietechnologie, zodat bij mkb-bedrijven innovaties kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd die hen helpen de transitie te maken naar een Fabriek van de Toekomst.

Staatssecretaris Mona Keijzer vervolgde haar tour langs het Smart Industry Fieldlab Technologies Added, waar een korte toelichting op het Fieldlab als Hardwarefabriek voor startups werd verzorgd door CEO Rob Goossens. Mona Keijzer overhandigde vervolgens het Fieldlabschild aan Rob Goossens van Technologies Added en Mayko Slinkman van Chezz Partners. Dit gebeurde aan de hand van een Virtual Reality handschoen van Sense Glove (startup en partner Technologies Added).

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn bracht deze middag een bezoek aan de Smart Factory en was aanwezig bij de Opening van het Innovation Platform DFKI Kaiserlautern. Ook nam hij deel aan een meet-up met als thema Industry 4.0 waar Nederlandse ICT en startups en Duitse partijen elkaar ontmoetten. Tot slot was Prins Constantijn aanwezig bij de paneldiscussie over Industry 4.0 waar besproken werd hoe – met behulp van blockchain technologie – delen van data in de keten versneld kunnen worden. Hier waren in totaal 20 startups bij aanwezig vanuit de groep van bijna 50 startups die op de Messe aanwezig waren.

Dinsdag 25 april

Op dinsdag werden ca. 500 scholieren op de Hannover Messe verwelkomd. Negen Nederlandse universiteiten en hogescholen organiseerden een unieke 2-daagse excursie naar de ‘Hannover Messe Challenge 2018’, voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo. In een paneldiscussie werd onder andere door Prins Constantijn (StartupDelta), Rob van den Heuvel (SendCloud), Rolf van der Velde (Undagrid), Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (FME), Anouschka Versleijen (RoboValley en 4TU), René Penning de Vries (topsector ICT) en Dave Blank (topsector HTSM), de discussie met de scholieren aangegaan over startups en leren, kiezen en werken in de High Tech Industry.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter Team Smart Industry en ondernemersorganisatie FME en duo-voorzitter SBB: “Tot 2030 hebben we 120.000 mensen in onze sector keihard nodig. Het tekort aan technici is een acute bedreiging voor onze economie. Ik vond het geweldig om juist hier op de Hannover Messe samen met 500 scholieren de discussie aan te gaan over techniek en de bijdrage die zij met een keuze voor techniek ook kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Ik hoop dat zij geïnspireerd zijn geraakt en straks ook zullen kiezen voor een technische studie.”

Daarnaast werd een Business Lunch georganiseerd. Peter van Harten, Smart Industry ambassadeur, benadrukte het belang van deze netwerkbijeenkomst voor beide partijen: “Duitse en Nederlandse ondernemingen staan bij het thema digitalisering voor dezelfde uitdagingen. Reden genoeg om over de slimme fabriek en intelligente producten gedachten uit te wisselen en te ervaren hoe het thema bij beide kanten wordt aangevlogen.”

Aansluitend bood de Business Lunch op de Hannover Messe de mogelijkheid te ondernemen, netwerken en bedrijven uit beide landen beter te leren kennen en best practices uit te wisselen. Vanuit het programmabureau waren stuurgroeplid Fried Kaanen en Smart Industry ambassadeur Peter van Harten aanwezig. Kaanen vertelde over de Smart Industry Implementatieagenda en Van Harten ging in op de succesvolle samenwerking in Smart Supply Chains tussen Nederland en Duitsland.

Woensdag 26 april

Op woensdag gaf Egbert-Jan Sol vanuit het Smart Industry programmabureau een presentatie over Blockchain in hal 4. Ook werd op deze dag een tour georganiseerd met een aantal Smart Industry Fieldlabs langs diverse Duitse Kompetenz Zenters. De tour eindigde met een netwerkborrel georganiseerd door Smart Industry en Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg waar Amfors het een en ander werd laten zien rondom inclusieve technologie.