Op woensdag 25 april konden Nederlandse en Duitse ondernemers op de Hannover Messe deelnemen aan een tour langs Smart Industry Fieldlabs en de Duitse Kompetenz Zenters. Tijdens de tour werd een bezoek gebracht aan de stands van alle aanwezige Fieldlabs en werd kennis gemaakt met het Duitse bedrijfsnetwerk. De ESB Business School, faculteit van de Hogeschool van Reutlingen, gaf in hun korte presentatie een idee van de toepassingen in de logistieke leerfabriek Industrie 4.0. Amfors stond in hun presentatie stil bij het beperken van de afstand tussen mens en machine.

De tour eindigde bij de Smart Industry stand in hal 8 waar deelnemers van de tour opgewacht werden met een borrel verzorgd door Allianz Industrie 4.0. Door de gezamenlijke organisatie tussen Smart Industry en Allianz Industrie 4.0 konden ondernemers netwerken en speeddaten met Nederlandse en Duitse ondernemingen en hier concrete samenwerkingsafspraken maken. De tour gaf daarnaast inzicht in alle activiteiten en thema’s binnen Industrie 4.0. De netwerkbijeenkomst was een opmaat naar het bezoek van Smart Industry aan Duitsland in juni.

Over Allianz Industrie 4.0

Allianz Industrie Baden-Württemberg heeft als doel om de competenties en producten, zowel op het gebied van informatie als communicatietechniek, te bundelen en de industriële middenklasse richting Industrie 4.0 te begeleiden. Met hun netwerkpartners en sociale partners streven ze ernaar om Baden Württemberg als wereldwijd belangrijkste regio voor Industrie 4.0 technologie te etaleren.

Over Smart Industry

Smart Industry heeft als doel dat Nederland in 2021 de flexibelste en het beste digitale productienetwerk in Europa heeft. Duitsland neemt in deze plannen een centrale rol in. Erg belangrijk zijn in deze content de zogenoemde Fieldlabs, waarvan er in Nederland op dit moment meer dan 30 zijn. Het gaat hier om praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen.