In maart heeft de eerste startbijeenkomst plaatsgevonden voor het Data Value Center Smart Industry in regio Noord-Brabant. Naast de vijf initiatiefnemers (Brainport Industries, Brainport Development, SURF, TNO, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) hebben ook JADS, BOM en FME Zuid-Nederland zich bij het initiatief aangesloten. De eerste bijeenkomst stond in het teken van visies delen, data delen binnen de Fieldlabs en de ‘lessons learned’ bij de oprichting van het Big Data Value Center in Almere. Wat zit er onder de motorkap van een Data Value Center? Denk bijvoorbeeld aan: gezamenlijk aan de slag met use cases, demonstrators, brug slaan tussen onderzoek en praktische toepassingen, waardecreatie, wegnemen van weerstand & onbekendheid en het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers. Komende week zal een opdracht worden verleend aan een kwartiermaker, die het plan van aanpak voor een Data Value Center Smart Industry zal gaan uitwerken. Kijk hier voor meer informatie.

Bekijk hier de intentieverklaring waarin een oproep staat voor bedrijven om zich bij het initiatief aan te sluiten.