4 april 2018: Smart Industry Standaardisatie Platform (SISP) van start

 

Om de kansen van digitalisering voor de Nederlandse maakindustrie te benutten is tijdens het Smart Industry Event op 5 februari jl het startschot gegeven voor het standaardisatieplatform Smart Industry. Dit Platform is onderdeel van de bredere actieagenda standaardisatie Smart Industry. Op donderdag 5 april komt het Platform voor de eerste keer bij elkaar onder leiding van voorzitter Leo van Ruijven (Croon Electrotechniek) en tevens voorzitter van de normcommissie informatie integratie en interperabiliteit (NC381184). Thema van deze bijeenkomst is: “Data delen in de keten”. Wat is er voor nodig om gecontroleerd en eenduidig data te kunnen delen binnen netwerken van bedrijven? Bijvoorbeeld tussen klanten en toeleveranciers. Standaardisatievraagstukken richten zich op de techniek en architecturen voor datadeling, de semantiek (betekenis) van de uitgewisselde data en de raamwerken voor cybersecurity/veiligheidskaders. Meer informatie over het Platform en de actieagenda is hier te vinden.

Lees in deze brochure meer achtergrondinformatie over het Smart Industry Standaardisate Platform.