The Digital Factory for Composites is een faciliteit voor open en cross-sectorale innovatie op het snijvlak van Digital Manufacturing en composieten. 

In het DFC wordt nieuwe technologie voor automatisering en digital manufacturing ontwikkeld en gedemonstreerd, en in het bijzonder voor composieten. Het DFC is geintegreerd met de hoogwaardige composieten fabriek van Airborne en ingebed in het Technology Park Ypenburg waar meer composiet bedrijven actief zijn (KVE, Promolding en GTM). Daarnaast is DFC onderdeel van het SMITZH programma voor smart manufacturing in Zuid-Holland.

Composieten zijn hoogwaardig en bieden veel kansen om de wereld duurzamer te maken, maar zijn vaak nog ingewikkeld en kostbaar om te maken. Automatisering en digitalisering zijn essentieel om de kosten drastisch te verlagen en zo de toepassing van composieten in veel meer producten mogelijk te maken.

Het DFC is een hotspot voor digital manufacturing en composiet en organiseert regelmatig bijeenkomsten en netwerk events om te inspireren en kruisbestuiving te bevorderen.

Partners, Founders, MKB: Siemens, Airborne, SABIC, KUKA, TU Delft

Locatie: Ypenburg

Jaar: 2015

Contactpersoon:
Marcus Kremers – m.kremers@airborne.com
T 06-21250007