Dit fieldlab heeft als doel productieprocessen flexibeler te maken met inzet van o.a. robotica. Het eenvoudiger produceren van kleine series door kortere omsteltijden.

Radicaal doel: In kleine series flexibel en volledig geautomatiseerd produceren middels robots en zonder programmeringstijd.De Nederlandse industrie produceert componenten en producten in kleine series en in een zeer gevarieerde mix aan uitvoeringen, waarvoor geautomatiseerde fabricage vaak nog te kostbaar is of teveel programmeringstijd vraagt. Het Fieldlab richt zich erop de toepassing van robots en andere vormen van productieautomatisering voor kleine series rendabel te maken, bijvoorbeeld door de benodigde tijd voor het opnieuw programmeren van robots terug te brengen. Als resultaat wordt de concurrentiekracht van de maakindustrie versterkt en worden banen gecreëerd.

Status juni 2015: Status EFRO aanvraag Zuid in behandeling, locatie bij Fontys Eindhoven beschikbaar, EFRO aanvraag Flevo (Fokker/NLR composite) in afronding, locatie Marknesse gereed, EFRO aanvraag West (Airborne/Siemens composite) in behandeling locatie Ypenburg in aanbouw (eind 2015 gereed). Welding bij Smart Welding Factory reeds gestart met regio funding – locatie Enschede

Partners, Founders, MKB: Bronkhorst High Tech, TE Connectivity, Neways, de Cromvoirtse, Van Lierop, Fokker Landing Gear, Brainport Industries en TNO.

Contactpersoon:
Gregor van Baars
gregor.vanbaars@tno.nl