Data delen als kans om nieuwe business te genereren

Digitalisering zorgt dat het mogelijk is om nieuwe business te creëren met de inzet van nieuwe technologieën zoals big data processing, het Internet of Things en nieuwe adaptieve robots. Data is het onmisbare, digitale fundament waarop nieuwe bedrijfsmodellen worden gebouwd . Data van jezelf én data van anderen. Echter, data delen gaat niet vanzelf. Technologische, juridische en economische vraagstukken kunnen data delen in de weg staan.

Voor de bereidheid tot het delen van deze data met verschillende partners is vertrouwen essentieel. Zonder vertrouwen tussen samenwerkingspartners wordt er geen data gedeeld.

In de actieagenda Smart Industry werken we aan oplossingen.

Afspraken vastleggen over data delen en samenwerken

Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat het gebrek aan juridische kennis over het juist vastleggen van afspraken over samenwerking en over het delen van data een grote belemmering vormt bij het tot stand komen van (digitale) samenwerking.
In samenwerking met FME Advocaten en met input van o.a. TNO, NL ICT, Siemens en Thales is een generieke samenwerkingsovereenkomst ‘Dare-2-Share’ opgesteld voor de fase van ‘samenwerking in innovatie’. Deze overeenkomst kan worden gebruikt om de samenwerking in de keten, waarbij data wordt gedeeld tussen groot en klein, op een eerlijke en betrouwbare manier vast te leggen.

Afspraken vastleggen over data delen en samenwerken

Door op download te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en de disclaimer.

Download Samenwerkingsovereenkomst

Juridisch laten voorlichten

De Dare-2-Share samenwerkingsovereenkomst behartigt de belangen van de diverse partijen op een evenwichtige wijze. Overigens neemt dit niet weg dat bedrijven en organisaties een eigen verantwoordelijkheid hebben zich goed juridisch te laten voorlichten over hun positie in het kader van een samenwerking en het delen van intellectueel eigendom c.q. data.

Stappenplan Dare-2-Share overeenkomst

  1. Juridische randvoorwaarden
  2. Vertrouwde Informatiebeheerder of broker
  3. Uitleg verschillende componenten Dare-2-Share

De Dare-2-Share overeenkomst is opgemaakt uit verschillende componenten. Deze componenten hangen af van de vorm van samenwerking die wordt aangegaan met de verschillende partijen.
Waar moeten partijen aan denken? Wat spreek je zoal af? Deze overeenkomst dient als praatplaat en kan dus niet zonder meer worden gekopieerd voor de eigen situatie. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een platformconstructie met een vertrouwde informatiebeheerder of broker (zie bovenstaande uitleg bij stap 2).

Meer weten?
Neem contact op met het programmabureau Smart Industry via info@smartindustry.nl.